Manuál enterálnej výživy

Hodnotenie Hodnotenie Hodnotenie Hodnotenie Hodnotenie (0x)
 
Action
 
Manuál enterálnej výživy bol vypracovaný pre potreby odborného personálu ako pomôcka pri indikáciách enterálnej výživy ambulantným pacientom. Pre každú kapitolu je v prílohe vypracovaná dokumentácia, ktorá dokladuje opodstatnenosť preskripcie enterálnej výživy.
Dostupnosť Skladom (40 ks)
Bežná cena €15
Ušetríte €8 (–53 %)
Cena bez DPH €6,36
Cena s DPH €7
Počet (ks)

   

Kód tovaru KO084
Výrobca Herba
Kategória KNIHY
 
 
  • Autor: Mária Voleková
  • Počet strán: 168
  • Rok vydania: 2013
  • ISBN: 978-80-89631-04-9

 

Predslov        11

I. Malnutrícia        13

1  Úvod        13
2  Definícia malnutrície        13

2.1  Typy malnutrície        13
2.2  Príčiny vzniku malnutrície        13
2.3  Mechanizmus vzniku a vývoja malnutrície        17
2.4  Diagnostika malnutrície        18
2.5  Liečba malnutrície        21

 

II. Enterálna výživa        25

1. Prehľad enterálnych diét uvedených na trh na Slovensku         25
V06EA – ŠTANDARDNÉ POLYMÉRNE DIÉTY        25
V06EAA01 – POLYMÉRNE DIÉTY v prášku        25
V06EAA02 – POLYMÉRNE DIÉTY DO 100 kcal/100 ml        26
V06EAA03 – POLYMÉRNE DIÉTY DO 150 kcal/100 ml        26
V06EAA04 – POLYMÉRNE DIÉTY DO 200 kcal/100 ml        27
V06EAA05 – POLYMÉRNE DIÉTY DO 240 kcal/100 ml        28
V06EAB01 – POLYMÉRNE DIÉTY S VLÁKNINOU v prášku        28
V06EAB02 – POLYMÉRNE DIÉTY S VLÁKNINOU DO 100 kcal/100 ml tekuté         28
V06EAB03 – POLYMÉRNE DIÉTY S VLÁKNINOU DO 150 kcal/100 ml tekuté        29
V06EAB04 – POLYMÉRNE DIÉTY S VLÁKNINOU NAD 200 kcal/100 ml tekuté        29
V06EAC03 – Polymérne diéty so zahusťovadlom do 245 kcal/100 ml (RD=100 kcal/100 ml)        30
V06EAD03 – POLYMÉRNE DIÉTY BEZ TUKOV DO 150 kcal/100 ml        30
V06EC – OLIGOMÉRNE DIÉTY        33
V06ECA01 – OLIGOPEPTIDICKÉ DIÉTY v prášku        33
V06ECA02 – OLIGOPEPTIDICKÉ DIÉTY DO 100 kcal/100 ml Tekutá forma        34
V06ED – ELEMENTÁLNE DIÉTY        34
V06EDA01 – ELEMENTÁLNE DIÉTY v prášku        34
V06EDA02 – ELEMENTÁLNE DIÉTY DO 100 kcal/100 ml Tekutá forma        34
V06EE – HEPATÁLNE DIÉTY        35
V06EEA02 – DIÉTY PRI OCHORENIACH PEČENE DO 130 kcal/100 ml        35
V06EF  – DIABETICKÉ DIÉTY        35
V06EFA01 – DIÉTY PRE DIABETIKOV v prášku        35
V06EFA02 – DIÉTY PRE DIABETIKOV DO 100 kcal/100 ml Tekuté formy        36
V06EG – RENÁLNE DIÉTY        37
V06EGA04 – DIÉTY PRI RENÁLNEJ INSUFICIENCII DO 200 kcal/100 ml        37
V06EH – DIÉTY PRI RESPIRAČNÝCH OCHORENIACH        37
V06EHA03 – DIÉTY PRI COPD A RESPIRAČNEJ INSUFICIENCII ENERGETICKY ZALOŽENÝCH NA BÁZE TUKOV DO 150 kcal/100 ml        37
V06EHB03 – DIÉTY PRI COPD ENERGETICKY ZALOŽENÝCH NA BÁZE CUKROV DO 150 kcal/100 ml        38
V06EI – IMUNOMODULAČNÉ DIÉTY        38
V06EIA03 – IMUNOMODULAČNÉ DIÉTY S OMEGA 3 MK, MUFA, MCT        39
V06EIB – IMUNOMODULAČNÉ DIÉTY S OMEGA 3, MUFA, MCT, S GLUTAMÍNOM A ARGINÍNOM        39
V06EIC01 – IMUNOMODULAČNÉ DIÉTY S OMEGA 3, MUFA, MCT, S VLÁKNINOU A ARGINÍNOM        40
V06EID02 – IMUNOMODULAČNÉ DIÉTY S HMB A VYŠŠÍM OBSAHOM D3        40
V05IE01 – IMUNOMODULAČNÉ DIÉTY S MCT, TGF BETA 2 PRI NEŠPECIFICKÝCH ZÁPALOCH ČRIEV        41
2.    PRÍSTUPOVÉ CESTY (p. Lietava)        41

III. Využitie enterálnej výživy v klinických odboroch         47

1  Úvod        47
1.1  Aktuálny stav výživy         48
1.2  Posúdenie fyzickej kondície        49
2  Ambulantná enterálna výživa v gastroenterológii         49
2.1 Mechanizmus a príčiny vzniku malnutrície        49
2.2  Hodnotenie nutričného stavu a indikácie enterálnej výživy        51
2.3  Prehľad indikácií dietetických potravín v gastroenterológii        54
2.4  Odporúčané dávky        56
3  Ambulantná enterálna výživa v hepatológii        56
3.1  Patofyziologické aspekty malnutrície pri hepatálnych ochoreniach        56
3.2  Hodnotenie nutričného stavu a indikácie enterálnej výživy        57
3.3  Prehľad indikácií dietetických potravín v hepatológii        60
4  Ambulantná enterálna výživa v diabetológii        62
4.1  Príčiny a mechanizmus vzniku malnutrície u diabetikov        63
4.2  Hodnotenie nutričného stavu a indikácie enterálnej výživy        65
4.3  Prehľad indikácií dietetických potravín v diabetológii a odporúčané dávky        66
4.4  Prehľad diét s prepočtom obsahu cukrov na sacharidové jednotky        69
4.5  Odporúčaná dokumentácia         71
5  Ambulantná enterálna výživa v nefrológii        71
5.1  Malnutrícia pri obličkových ochoreniach bez príznakov CHRI        72
5.2 Malnutrícia pri obličkových ochoreniach v preddialyzačnom období CHRI        72
5.3 Hodnotenie nutričného stavu a indikácie enterálnej výživy        73
5.4 Prehľad indikácií dietetických potravín v nefrológii a odporučené dávky        74
5.5 Prehľad diét s vyšším kalorickým indexom        75
5.6 Odporúčaná dokumentácia         78
6 Ambulantná enterálna výživa pacientov v dialyzačnom programe        78
6.1 Malnutrícia u pacientov v chronickom hemodialyzačnom programe         79
6.2 Malnutrícia u pacientov s peritoneálnou dialýzou        79
6.3  Hodnotenie nutričného stavu a indikácie enterálnej výživy        80
6.4 Prehľad indikácií dietetických potravín pri dialyzačnej liečbe        81
6.5 Odporúčaná dokumentácia         83
7 Ambulantná enterálna výživa v onkológii        83
7.1 Patofyziologické aspekty metabolizmu pri onkologických ochoreniach        83
7.2 Príčiny a mechanizmus vzniku malnutrície u onkologických pacientov        84
7.3 Hodnotenie nutričného stavu a indikácie enterálnej výživy        85
7.4 Prehľad indikácií dietetických potravín v liečbe malnutrície u onkologických pacientov        86
7.5 Odporúčané dávky        89
7.6 Odporúčaná dokumentácia        89
8  Ambulantná enterálna výživa pri CHOCHP        89
8.1 Patofyziologické aspekty metabolizmu pri CHOCHP        89
8.2 Príčiny vzniku malnutrície pri CHOCHP        90
8.3  Hodnotenie nutričného stavu a indikácie enterálnej výživy        91
8.4 Prehľad indikácií dietetických potravín v liečbe malnutrície pri CHOCHP        93
8.5 Odporúčané dávky        94
8.6 Odporúčaná dokumentácia         94
9 Ambulantná enterálna výživa pri cystickej fibróze        95
9.1 Patofyziologické aspekty metabolických porúch pri cystickej fibróze        95
9.2 Príčiny vzniku malnutrície        95
9.3 Hodnotenie nutričného stavu a indikácie enterálnej výživy pri cystickej fibróze        96
9.4 Prehľad indikácií dietetických potravín v liečbe malnutrície pri cystickej fibróze        97
9.5 Odporučená dokumentácia        98
10  Ambulantná enterálna výživa v geriatrii        98
10.1 Príčiny vzniku malnutrície        98
10.2 Hodnotenie nutričného stavu a fyzickej výkonnosti        101
10.3 Liečba malnutrície        101
10.4 Indikácie enterálnej výživy        102
10.5 Prehľad indikácií dietetických potravín v liečbe malnutrície geriatrických pacientov         104
10.6 Odporúčané dávky        105
10.7 Odporúčaná dokumentácia        105
11  Ambulantná enterálna výživa vo všeobecnom lekárstve        106
11.1 Príčiny vzniku malnutrície u pacientov v starostlivosti všeobecného lekára        106
11.2 Hodnotenie nutričného stavu a fyzickej výkonnosti        108
11.3 Kompetencie všeobecného lekára pri diagnostike a liečbe malnutrície        108
11.4 Prehľad indikácií dietetických potravín v liečbe malnutrície vo všeobecnom lekárstve        111
11.5 Odporúčané dávky         112
12 Ambulantná enterálna výživa vo vnútornom lekárstve        112
12.1 Príčiny malnutrície u ambulantných pacientov vo vnútornom lekárstve        113
12.2 Hodnotenie nutričného stavu a fyzickej výkonnosti        113
12.3 Indikácie enterálnej výživy        113
12.4 Prehľad indikácií dietetických potravín v liečbe malnutrície        116
12.5 Odporúčané dávky        118
12.6. Odporúčaná dokumentácia         118
13 Ambulantná enterálna výživa v iných odboroch        118
13.1 V odbore infektológia         118
13.2 Hodnotenie nutričného stavu a fyzickej výkonnosti        118
13.3 Odporúčaná dokumentácia         119
14 Ambulantná enterálna výživa v predoperačnej príprave a pooperačnej rekonvalescencii        119
14.1 Patofyziologické aspekty        119
14.2 Predoperačná príprava a pooperačná rekonvalescencia pri stavoch s vysokým rizikom perioperačných komplikácií        119

IV. ENTERÁLNA VÝŽIVA U DETÍ        135

1  Malnutrícia u detí        135
2  Diagnostika malnutrície u detí        135

3  Nutričné požiadavky u detí        136
4  Prehľad diét pre deti        137
V06EB – ŠTANDARDNÉ POLYMÉRNE DIÉTY PRE DETI        137
V06EBA01 – POLYMÉRNE DIÉTY PRE DETI – práškové formy        137
V06EBA02 – POLYMÉRNE DIÉTY PRE DETI DO 100 kcal/100 ml – tekuté formy        137
V06EBA03 – POLYMÉRNE DIÉTY PRE DETI DO 150 kcal/100 ml – tekuté formy        137
V06EBA03 – POLYMÉRNE DIÉTY S VLÁKNINOU PRE DETI DO 150 kcal/100 ml        137
V06EBC02 – POLYMÉRNE DIÉTY PRE DOJČATÁ S PORUCHAMI RASTU DO 100 kcal/100 ml        137
5  Indikácie ambulantnej enterálnej výživy v pediatrii        138

V.  Dokumentácia indikácie enterálnej výživy         139

VI.  Záver         143

VII.  Skratky         145

VIII.  Literatúra         147

IX.  Prílohy         149

Hmotnosť 1 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár

 
 

Prihlásenie
Nemôžete vyplniť toto pole
 
Dotazník
Čo by ste privítali v našom e-shope?
Počet hlasov: 141
Newsletter
Nevypĺňajte toto pole:
Facebook