Kognitívne poruchy vo vyššom veku

Kód: MLK099
9 € 8,18 € bez DPH
Momentálne nedostupné
Poruchy kognitívnych funkcií predstavujú nielen závažný medicínsky ale aj celospoločenský problém. Zhoršovanie kognitívnych schopností a depresia partia k najvýznamnejším desiatim oblastiam moderného výskumu v gerontológii a geriatrii. Publikácia Kognitívne poruchy vo vyššom veku prináša prehľad z oblasti psychiatrie, nielen pre psychiatrov a neuropsychiatrov, ale aj pre geriatrov, praktických lekárov, pre študentov medicíny, psychológov, pre pracovníkov v oblasti ošetrovateľstva a sociálnej starostlivosti a pre všetkých, ktorý sa o špecifické problémy seniorov zaujímajú.

Detailné informácie

Individuálny prístup
Individuálny prístup
ku každému zákazníkovi
Kamenná predajňa
Kamenná predajňa
Overene a kvalitné produkty
Overene a kvalitné produkty
Rýchle dodanie
Rýchle dodanie

Podrobný popis

  • Autor:  M. Ondriášová
  • Počet strán: 156
  • Rok vydania: 2011
  • ISBN 978-80-89171-81-1

 

OBSAH:

Predhovor k 1. vydaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Predslov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Vysvetlivky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Použité skratky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1 Starnutie v oblasti kognitívnych funkcií . . . . . . . . . . . . . . 19
1.1 Kognitívne funkcie vo vyššom veku . . . . . . . . . . . . . . 19

 

2 Kognitívne deficity nedosahujúce hĺbku demencie . . . . 23
2.1 Organický psychosyndróm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.2 Nové koncepty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.2.1 Benígna starecká zábudlivosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.2.2 AAMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.2.3 AACD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.2.4 MCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

3 Demencie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.1 Epidemiológia demencií vo vyššom veku . . . . . . . . . 30
3.2 Rozdelenie demencií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.3 Klasifikácia demencií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.4 Diagnostika a diferenciálna diagnostika demencií . . 37

4 Testy a škály používané v diagnostike demencií . . . . . . 39
4.1 Globálne testy a škály . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.1.1 MMSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.1.2 BDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.1.3 ADAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.1.4 ADL, IADL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.2 Testy zamerané na jednotlivé kognitívne funkcie . . . . . . . . . . . . 42
4.2.1 Pamäť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4.2.1.1 Krátkodobá pamäť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4.2.1.2 Dlhodobá pamäť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.2.1.2.1 Explicitná (deklaratívna) pamäť . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.2.1.2.2 Implicitná (procedurálna) pamäť. . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4.2.2 Pozornosť a exekutívne funkcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4.2.3 Vizuopriestorové funkcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

5 Najčastejšie demencie vo vyššom veku. . . . . . . . . . . . . . . 49
5.1 Alzheimerova choroba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
5.1.1 Klinický obraz Alzheimerovej choroby . . . . . . . . . . . . . . . 50
5.1.2 Etiopatogenéza Alzheimerovej choroby . . . . . . . . . . . . . . 54
5.1.2.1 Senilné plaky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
5.1.2.2 Amyloid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
5.1.2.3 Neurofibrilárna degenerácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
5.1.2.4 Tau-proteín. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
5.1.2.5 Presenilíny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
5.1.2.6 Apolipoproteín E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
5.1.2.7 Cholesterol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
5.1.2.8 Glutamát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
5.1.2.9 Apoptóza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
5.1.2.10 Nervový rastový faktor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
5.1.2.11 Neurotransmitery. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
5.1.3 Diagnostika Alzheimerovej choroby . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
5.1.4 Predklinické štádiá Alzheimerovej choroby . . . . . . . . . . . 70
5.2 Vaskulárna demencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
5.2.1 Etiopatogenéza vaskulárnej demencie . . . . . . . . . . . . . . . 74
5.2.2 Klinický obraz vaskulárnej demencie. . . . . . . . . . . . . . . . 77
5.2.3 Diagnostika vaskulárnej demencie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
5.2.4 Rizikové faktory pre vznik vaskulárnej demencie, prevencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
5.3 Subkortikálna demencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
5.4 Frontotemporálna demencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
5.5 Demencia s Lewyho telieskami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
5.6 Zmiešané demencie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

6 Terapia demencií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
6.1.Farmakologická terapia demencií . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
6.1.1 Terapia kognitívnej psychopatologickej symptomatiky . . 90
6.1.1.1 Nootropiká . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
6.1.1.2 Vazoaktívne látky a hemoreologiká . . . . . . . . . . . . . . . . 91
6.1.1.3 Antioxidanty (cytoprotektíva). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
6.1.1.4 Farmaká ovplyvňujúce neurotransmisiu . . . . . . . . . . . . 93
6.1.1.5 Ostatné farmaká na liečbu kognitívnej symptomatiky . .. 96
6.1.1.6 Perspektívy terapie kognitívnej symptomatiky . . . . . . . 97
6.1.2 Terapia nekognitívnej (behaviorálnej) psychopatologickej symptomatiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
6.1.3 Niektoré špecifiká farmakoterapie demencií . . . . . . . . . . 99
6.2 Nefarmakologická terapia demencií . . . . . . . . . . . . . . . 100
6.2.1 Udržiavanie zachovaných schopností a zručností . . . . . . 100
6.2.2 Úprava prostredia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
6.2.3 Špecializované psychoterapeutické postupy . . . . . . . . . . 102
6.2.4 Starostlivosť o telesné zdravie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

7 Prevencia demencií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

8 Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť pri demenciách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
8.1 Ošetrovanie chorých s demenciami . . . . . . . . . . . . . . . 105
8.2 Opatrovanie chorých s demenciami v domácom prostredí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

9 Delírium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
9.1 Klinický obraz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
9.2 Vývoj pojmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
9.2.1 Akútny exogénny reakčný typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
9.2.2 Prechodový syndróm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
9.2.3 Defektový syndróm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
9.3 Etiopatogenéza delíria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
9.3.1 Patogenetické mechanizmy vzniku delíria . . . . . . . . . . . . 119
9.4 Diagnostika delíria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
9.5 Terapia delíria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
9.5.1 Farmakologická terapia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
9.5.2 Nefarmakologická terapia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

10 Organický amnestický syndróm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
10.1 Klinický obraz a diagnostika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
10.2 Konfabulácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
10.3 Terapia organického amnestického syndrómu . . . . 133

Záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Literatúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Dodatočné parametre

Kategória: Pre všeobecných lekárov
Hmotnosť: 0.25 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: