Edukácia a edukačný proces v ošetrovateľstve

Kód: KI002
9 € 7,50 € bez DPH
Momentálne nedostupné (>2 ks)
Edukácia v ošetrovateľstve sa uskutočňuje prostredníctvom edukačného procesu, ktorý zahrnuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti pri podporovaní, udržiavaní a prinavrátení zdravia, prevencii chorôb, diagnostike, liečbe a ošetrovaní, pričom sestry pracujú metódou ošetrovateľského a edukačného procesu. Edukačný proces vyjadruje dynamický vzájomný vzťah medzi sestrou a jedincom, jeho rodinou alebo komunitou.

Detailné informácie

Individuálny prístup
Individuálny prístup
ku každému zákazníkovi
Kamenná predajňa
Kamenná predajňa
Overene a kvalitné produkty
Overene a kvalitné produkty
Rýchle dodanie
Rýchle dodanie

Podrobný popis

 • autor: D. Magurová, Ľ. Majerníková
 • počet strán: 155
 • rok vydania: 2009
 • ISBN:  9788080633264

Obsah:
Predhovor

 

1. Úvod do pedagogiky

 

 • 1.1. Definícia a predmet pedagogiky
 • 1.2. Systém pedagogických vied
 • 1.3. Výchova jako predmet pedagogiky
 • 1.3.1. Ciele a princípy výchovy
 • 1.3.1.1. Triedenie a klasifikácie výchovných cieľov
 • 1.3.2. Formy, prostriedky, podmienky a obsah výchovy
 • 1.3.3. Vymedzenie a klasifikácia výchovných cieľov
 • 1.4. Sebavýchova a sebapoznanie
 • 1.5. Výchovno-vzdelávací proces a základné vzdelávacie pojmy

 

2. Potreba roly sestry-edukátorky v ošetrovateľskej praxi

 

 • 2.1. Osobnosť edukátora
 • 2.2. Legislatíva a ošetrovateľská prax
 • 2.3. Význam výchovy k zdraviu v profesii sestry
 • 2.3.1. Zdravie a jeho dimenzie
 • 2.3.2. Vymedzenie pojmu zdravie
 • 2.3.3. Modely zdravia
 • 2.3.4. Komunita a zdravie
 • 2.3.5. Faktory ovplyvňujúce zdravie
 • 2.4. Zdravotná výchova a výchova k zdraviu v práci sestry
 • 2.4.1. Vymedzenie základných pojmov
 • 2.4.2. Ciele výchovy k zdraviu a zdravotnej výchovy
 • 2.4.3. Taxonómie výchovných cieľov
 • 2.5. Edukácia v primárnej, sekundárnej a terciárnej starostlivosti
 • 2.5.1. Primárna zdravotná výchova
 • 2.5.2. Sekundárna zdravotná výchova
 • 2.5.3. Terciárna zdravotná výchova
 • 2.5.4. Príklady z praxe pre jednotlivé sféry výchovy k zdraviu

 

3. Špecifiká edukácie v ošetrovateľstve

 

 • 3.1. Základné pojmy v edukácii
 • 3.2. Faktory a zásady ovplyvňujúce edukáciu
 • 3.3. Edukačná realita – základné pojmy, vzťahy a ich aplikácia v ošetrovateľstve
 • 3.4. Obsah vzdelávania
 • 3.5. Edukačné metódy
 • 3.6. Pomôcky, prostriedky a podmienky edukačného procesu
 • 3.7. Organizačné formy edukácie v ošetrovateľstve
 • 3.8. Druhy edukácie v ošetrovateľstve
 • 3.9. Špecifické skupiny edukantov v edukácii
 • 3.9.1. Špecifiká edukácie z hľadiska veku
 • 3.9.2. Špecifiká edukácie edukantov s chronickým ochorením
 • 3.9.3. Špecifiká edukácie edukantov so senzorickými poruchami
 • 3.9.4. Špecifiká edukácie edukantov rómskeho etnika
 • 3.9.5. Špecifiká edukácie psychicky chorého edukanta a jeho rodiny
 • 3.9.6. Špecifiká edukácie pacienta iného etnika
 • 3.10. Terapeutická komunikácia a jej využitie v ošetrovateľskom a edukačnom procese
 • 3.11. Etika pri edukácii v ošetrovateľstve

 

4. Edukačný proces v kontexte s ošetrovateľskou praxou

 

 • 4.1. Potreba učenia v ošetrovateľstve
 • 4.2. Edukačný proces v ošetrovateľstve
 • 4.2.1. Metodický postup v jednotlivých fázach edukačného procesu
 • 4.2.1.1. Posudzovanie ako 1. fáza edukačného procesu
 • 4.2.1.2. Diagnostika – 2. fáza edukačného procesu
 • 4.2.1.3. Plánovanie – 3. fáza edukačného procesu
 • 4.2.1.4. Fáza realizácie
 • 4.2.1.5. Vyhodnotenie – 5. fáza edukačného procesu
 • 4.3. Faktory podmieňujúce úspešnosť a neúspešnosť edukácie
 • 4.4. Záznam o edukácii

 

5. Aplikácia a ukážky jednotlivých fáz edukačného procesu v edukácii

 

 • 5.1. Posudzovanie v rámci edukačného procesu
 • 5.2. Diagnostikovanie v edukácii
 • 5.3. Plánovanie v edukácii
 • 5.4. Realizácia ako 4. fáza edukačného procesu
 • 5.5. Ukážky konkrétnych edukačných plánov

 

6. Aplikácia ošetrovateľských teórií a modelov v edukačnej praxi

 

 • 6.1. Gordonovej ošetrovateľský model – model funkčných vzorcov zdravia a jeho aplikácia v edukácii
 • 6.2. Penderovej model zdravia – ošetrovateľský model upevňovania zdravia
 • 6.3. Koncepčný model D. E. Oremovej
 • 6.4. Kingovej ošetrovateľský model
 • 6.5. Leiningerovej model „vychádzajúceho slnka“ v multikultúrnom ošetrovateľstve
 • 6.6. Koncepčný model V. Hendersonovej
 • 6.7. Využitie modelu Hildegardy Peplauovej

 

Zoznam obrázkov

 

Zoznam tabuliek

 

Dodatočné parametre

Kategória: KNIHY
Hmotnosť: 0.2 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: