Infektológia pre prax

Kód: MLK094
12 € 10,91 € bez DPH
Momentálne nedostupné
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie bolo za posledných dvadsať rokov objavených viac ako tridsať vysokonebezpečných infekčých ochorení. Spektrum mikrobiálnych hrozieb neustále rastie. Príčinou toho sú infekčné agnesy, infekcie spôsobené rezistentnými kmeňmi, nové ochorenia vyvolané klasickými patogénmi, závažné infekcie postihujúce veľké skupiny obyvateľstva a zámerné navodené infekcie.

Detailné informácie

Individuálny prístup
Individuálny prístup
ku každému zákazníkovi
Kamenná predajňa
Kamenná predajňa
Overene a kvalitné produkty
Overene a kvalitné produkty
Rýchle dodanie
Rýchle dodanie

Podrobný popis

  • Autor: M. Szilágyiová, K. Šimeková a kol.
  • Počet strán: 292
  • Rok vydania: 2010
  • ISBN 978-80-89171-66-8

 

OBSAH:

1 INFEKCIA VŠEOBECNE 17

1.1 Štruktúra a klasifikácia patogénov, ich základné vlastnosti a patogenéza (E. Nováková) 17
1.2 Klinická manifestácia infekcií (K. Šimeková) 29
1.3 Laboratórne metodiky v diagnostike infekčných chorôb (E. Nováková) 32

Diagnostika baktériových infekcií 32
Diagnostika vírusových infekcií 35
Diagnostika parazitárnych infekcií 37
Diagnostika mykóz 37

1.4 Antiinfekčná terapia (M. Szilágyiová) 40
Antibiotiká 41
Antibaktériové chemoterapeutiká 48
Antivírusová liečba 50
Antimykotiká 52
Antiparazitiká 53

 

2 SYSTÉMOVÉ INFEKENÉ CHOROBY 57

2.1 Infekcie horných dýchacích ciest (E. Rozborilová, M. Szilágyiová) 57
Akútna nádcha - rinitída 57
Akútny zápal prínosových dutín - sínusitída 57
Akútna gingivostomatitída 58
Akútny zápal hltanu - faryngitída 58
Streptokoková tonzilofaryngitída 58
Zápal mandlí - akútna tonzilitída 59
Záškrt - diftéria 59
2.2 Infekcie dolných dýchacích ciest 60
Akútny zápal hrtanu a priedušnice - akútna laryngotracheitída 60
Epiglotitída 60
Chrípka 61
Akútny zápal priedušiek 62
Čierny kašeľ - pertussis 62
Pneumónie 63
Legionárska choroba 65
Vírusové pneumónie 65
Mykotické pneumónie 66
Pľúca a parazitárne nákazy 67
2.3 Infekcie nervového systému (M. Szilágyiová) 68
2.3.1 Infekcie centrálneho nervového systému 68
2.3.1.1 Hnisavé meningitídy 68
Meningokoková meningitída 69
Hemofilová meningitída 70
Pneumokoková meningitída 71
Listériová meningitída 71
Primárna amébová meningoencefalitída - neglerióza 71
2.3.1.2 Nehnisavé meningitídy a meningoencefalitídy 72
Kliešťová meningoencefalitída 72
Meningoencefalitídy vyvolané enterovírusmi 73
Mumps - epidemická parotitída 75
Herpetická encefalitída 76
Lymfocytová choriomeningitída 76
Leptospirózy 76
Lymská borelióza 77
Tuberkulózna meningoencefalitída (bazilárna) 78
Tetanus 79
2.3.2 Postihnutie periférneho nervového systému 80
Polyradikuloneuritída 80
2.3.3 Povakcinaené a poinfčkené encefalitídy 80
2.3.4 Nervový systém a parazitárne nákazy 80
2.4 Infekcie kardiovaskulárneho systému 81
Perikarditída 81
Myokarditída 82
Endokarditída 83
Kardiovaskulárny systém a parazitárne nákazy 84
2.5 Infekcie tráviaceho systému (K. Šimeková) 85
2.5.1 Črevné infekcie 87
2.5.1.1 Baktériové infekcie 87
Salmonelóza 87
Brušný týfus 87
Bacilárna dyzentéria 88
Kampylobakterióza 89
Infekcie vyvolané Escherichia coli 89
Yersinióza 90
Cholera 91
Infekcie necholerovými vibriami 91
2.5.1.2 Poantibiotická enterokolitída 91
2.5.1.3 Otravy baktériovými toxínmi 92
Stafylokoková enterotoxikóza 92
Otravy spôsobené toxínmi Bacillus cereus (alimentárna intoxikácia) 92
Otrava botulotoxínom 93
2.5.1.4 Vírusové infekcie 93
Rotavírusové hnaeky 93
Hnačky vyvolané Norwalk vírusmi 93
Iné vírusové hnačky 94
2.5.1.5 Parazitárne infekcie tráviaceho traktu 94
Giardióza 94
Amebóza 94
Kryptosporidióza 95
Askarióza 95
Ankylostomóza 95
Trichurióza 96
Enterobióza 96
Pásomnice 96
2.5.2 Infekcie pečene 97
2.5.2.1 Vírusové infekcie pečene 99
Vírusová hepatitída A a E 99
Vírusová hepatitída B a D 100
Vírusová hepatitída C a G 101
Vírus Epsteina-Barrovej (infekčná mononukleóza) 102
Cytomegalovírus 102
2.5.2.2 Baktériové infekcie pečene 103
Leptospiróza 103
Q-horúčka 104
Brucelóza 105
Iné baktériové infekcie a pečeň 105
2.5.2.3 Parazitárne infekcie pečene 106
Schistozomózy 106
Echinokokóza - E. granulosus (cysticus) 106
Echinokokóza - E. multilocularis (alveococcus) 107
Giardióza 107
Amebóza - mimočrevná forma 108
Toxokaróza 109
Leishmanióza - viscerálna forma 109
Pečeňové motolice 110
Iné parazitárne infekcie a pečeň 111
2.5.2.4 Abscesy v pečeni 111
2.6 Infekcie močových ciest 112
2.6.1 Infekcie dolných močových ciest 112
Asymptomatická bakteriúria 112
Akútna cystitída 113
Akútny uretrálny syndróm 113
Akútna uretritída u mužov 114
Akútna prostatitída 114
Akútna epididymitída 115
2.6.2 Infekcie horných močových ciest 115
Akútna baktériová pyelonefritída 115
Chronická baktériová pyelonefritída 116
Absces obličiek 116
2.7 Infekcie pohlavných orgánov 117
2.7.1 Sexuálne prenosné infekcie 117
Syfilis 117
Kvapavka 118
Mäkký vred (ulcus molle) 118
Lymphogranuloma venerum 119
Negonoroická uretritída 119
Balanitída 120
Trichomonóza 120
2.7.2 Infekcia HIV/AIDS 121
2.8 Infekcie kostí a spojivových štruktúr 125
Infekená artritída 125
Infekená burzitída 127
Osteomyelitída 127
Infekcie medzistavcových platničiek 128
2.9 Infekcie kože, slizníc a mäkkých tkanív 129
2.9.1 Nehnisavé ochorenia 129
Šarlach - scarlatina 129
Osýpky - morbilli 130
Ružienka - rubeolla 131
Erythema infectiosum (piata choroba) 131
Exanthema subitum (roseola infantum, šiesta choroba) 132
Varicella - Herpes zoster 132
Herpes simplex 133
Choroba ruka - noha - ústa 134
Kawasakiho choroba 134
Antrax 134
Cerkáriová dermatitída 135
Leishmanióza 135
2.9.2 Hnisavé ochorenia kože 136
Impetigo 136
Ruža - erysipelas 136
Červienka - erysipeloid 136
Celulitída, fasciitída, myonekróza 137
Aktinomykóza 137

3 INFEKČNÉ CHOROBY POSTIHUJÚCE VIAC AKO JEDEN SYSTÉM 139
3.1 Tuberkulóza a iné mykobaktériové infekcie (E. Rozborilová) 139
3.2 Sepsa (M. Szilágyiová) 144
3.3 Horúčka neznámeho pôvodu (K. Šimeková) 147
3.4 Uzlinový syndróm (E. Nováková) 148


4 SKUPINY CHORÔB SO ŠPECIFICKOU PROBLEMATIKOU 159
4.1 Nozokomiálne infekcie (M. Szilágyiová) 159
4.2 Infekcie v detskom a vyššom veku 162
4.3 Infekcie v tehotnosti 164
4.4 Prenatálne a perinatálne získané infekcie (K. Šimeková) 165
4.5 Infekcie imunokompromitovaných pacientov 171
4.6 Infekčné choroby súvisiace s cestovaním 172

4.6.1 Infekčné choroby v tropických a subtropických oblastiach 174
Hnačka cestovate3ov 174
Hemoragické horúčky 175
Japonská encefalitída B 177
Besnota 178
Mor - pestis 179
4.6.2 Importované infekcie 179
Parazitózy 180
Malária 180
Schistozomóza 181
Leishmanióza 182
Rickettsiózy 183
4.7 Novoobjavené a znova sa objavujúce infekcie (E. Nováková) 185
Vybrané nozologické jednotky 186
4.8 Možnosť zneužitia infekčných agensov v rámci bioterorizmu 190
Možnosť úmyselného použitia mikroorganizmov 194
Zoonózy 197
Život ohrozujúce infekcie (hemoragické horúčky, HUS, encefalitídy) prenosné vektorom 198
Hemoragické horúčky 200
Ialšie agensy dôležité z pohľadu bioteroristickej hrozby 201
Infekcie vznikajúce z potravín 201
Možnosť zlyhania vakcináciou preventabilných ochorení 202

5 PREVENCIA A KONTROLA VZNIKU A ŠÍRENIA INFEKCIÍ V ŽIVOTNOM A PRACOVNOM PROSTREDÍ (H. Hudečková) 203
5.1 Proces šírenia nákazy 203
5.1.1 Prameň pôvodcu nákazy 204
5.1.2 Prenos nákazy 204
5.1.3 Vnímavá populácia 206
1.1.2 Rozdelenie infekčných ochorení 207
5.2 Zásady boja s infekčnými chorobami 207
5.2.1 Represívne opatrenia v ohnisku nákazy 207
5.2.2 Preventívne opatrenia 212
5.2.3 Ochrana štátnych hraníc 214
5.2.4 Črevné nákazy - zásady boja 215
5.2.5 Respiračné nákazy - zásady boja 216
5.2.6 Krvné nákazy - zásady boja 217
5.2.7 Nákazy kože a povrchových slizníc - zásady boja 218
5.3 Epidemiologická surveillance 220
5.4 Príčiny zmien spektra infekčných ochorení 221
5.5 Súčasné problémy epidemiológie v európskom kontexte 221

5.5.1 Surveillance, prevencia a kontrola v krajinách EÚ 222
5.6 Legislatíva 223
5.6.1 Legislatívne zabezpečenie infekčných ochorení 223
5.6.2 Zásady preventívneho očkovania 224
5.6.3 Očkovanie v rámci NIP SR 225
5.6.4 Druhy očkovania podľa Vyhlášky MZ SR č. 585/2008. Z. z. 225

6 PROFESIONÁLNE OCHORENIA INFEKČNÉHO PÔVODU (J. Buchancová) 245
6.1 Profesionálne infekcie na Slovensku 245
Signalizácia podozrenia na chorobu z povolania 247
Pracovno-lekárske vyšetrenie na oddeleniach/klinikách pracovného lekárstva 247
Hlásenie choroby z povolania 248
6.2 Vybrané profesionálne infekčné choroby 251
6.2.1 Vírusové nákazy 251
6.2.2 Baktériové nákazy 257
6.2.3 Parazitárne nákazy 262
6.2.4 Mykotické nákazy 265
6.3 Skupiny pracovníkov ohrozených infekčnými chorobami z povolania - ochrana pred nákazami 267
Pracovníci v poľnohospodárstve a v príbuzných odvetviach 267
Pracovníci v lesnom hospodárstve 267
Zdravotnícki pracovníci 268
Pracovníci v tropických a subtropických oblastiach 269
Pracovníci vedeckovýskumných laboratórií 270

7 LITERATÚRA 271

Dodatočné parametre

Kategória: Pre všeobecných lekárov
Hmotnosť: 0.3 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

5
0x
4
0x
3
1x
2
1x
1
1x
Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: