Lekárska mikrobiológia

Kód: 1541
120 € 109,09 € bez DPH
Momentálne nedostupné

Lekárska mikrobiológia vychádza v Dieškovej edícii vydavateľstva HERBA v roku 2019 ako 8. zväzok. Kolektív autorov pod vedením A. Liptákovej, 40 autorov, 952 strán, tvrdá väzba. 

 

Detailné informácie

Individuálny prístup
Individuálny prístup
ku každému zákazníkovi
Kamenná predajňa
Kamenná predajňa
Overene a kvalitné produkty
Overene a kvalitné produkty
Rýchle dodanie
Rýchle dodanie

Podrobný popis

  • autor: Adriána Liptáková a kol.
  • rok vydania: 2019
  • počet strán: 952
  • ISBN: 9788089631919

 

 

Kapitola 1
LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA       
1.1    Lekárska mikrobiológia a klinická mikrobiológia. Pracoviská klinickej mikrobiológie a ich organizácia na národnej úrovni       
1.2    Organizácia, materiálno-technické vybavenie, informačné systémy a manažment pracoviska v klinickej mikrobiológii       
1.3    Laboratórne informačné systémy       
1.4    Kontrola kvality v mikrobiologickej diagnostike       
1.5    Úlohy a pôsobnosť klinickej mikrobiológie v rámci liečebno-preventívnej starostlivosti a komunikácia s ostatnými klinickými odbormi       
1.6    Prevencia a kontrola laboratórnych nákaz       
1.7    Dekontaminácia, dezinfekcia a sterilizácia      

  
1.8    Zásady odberu, spracovania a uchovávania materiálu pre mikrobiologickú diagnostiku        
1.9    Algoritmy mikrobiologických vyšetrení. Manuálne a automatizované systémy v klinickej mikrobiológii       
1.10    Separačné techniky, ktoré sa uplatňujú v lekárskej mikrobiológii       
1.11    Mikroskopické techniky v klinickej mikrobiológii       
1.12    Farbenia a preparačné techniky v klinickej mikrobiológii       
1.13    Kultivácia mikroorganizmov       
1.14    Identifikácia izolovaných baktérií pomocou testov na určenie metabolických vlastností       
1.15    Fagotypizácia baktérií       
1.16    Testovanie citlivosti mikroorganizmov voči antimikrobiálnym látkam        
1.17    Spektrometrické metódy v mikrobiologickej diagnostike        
1.18    Elektrochemické metódy v lekárskej mikrobiológii       
1.19    Optické analýzy – fotometria, spektrofotometria, fluorimetria a chemiluminometria        
1.20    Analýza nukleových kyselín a molekulárno-genetické metódy zisťovania prítomnosti, identifikácie a vlastností mikroorganizmov       
1.21    Imunochemické a iné imunologické techniky v lekárskej mikrobiológii       
1.22    Prietoková cytometria v klinickej mikrobiológii        
1.23    Biosenzory       
1.24    Výsledok laboratórnej diagnostiky       


Kapitola 2        
Imunitný systém       
2.1    Vlastnosti imunitného systému       
2.2    Imunitná odpoveď na mikroorganizmy        
2.3    Aktívna a pasívna imunizácia        

Kapitola 3
BAKTERIOLÓGIA        
3.1    Klasifikácia baktérií        
3.2    Tvar a štruktúra bakteriálnej bunky       
3.3    Rast a metabolizmus mikroorganizmov       
3.4    Genetika baktérií        
3.5    Vzťah baktérií a človeka       
3.6    Vznik a priebeh bakteriálnej infekcie        
3.7    Patogénnosť, faktory virulencie a patogenetické mechanizmy baktérií       
3.8    Fenotypová adaptácia baktérií vo vonkajšom prostredí a v organizme človeka        
3.9    Laboratórna diagnostika chorôb bakteriálnej etiológie       
3.10    Využitie metód molekulárnej biológie pri laboratórnej diagnostike, klasifikácii baktérií a metagenomických štúdiách       
3.11    Antibakteriálne liečivá        
3.12    Streptococcus       
3.13    Enterococcus       
3.14    Staphylococcus a ďalšie aeróbne a fakultatívne anaeróbne grampozitívne koky       
3.15    Bacillus       
3.16    Listeria a ďalšie grampozitívne paličky        
3.17    Mycobacterium a príbuzné acidorezistentné baktérie       
3.18    Corynebacterium a Arcanobacterium       
3.19    Neisseria a príbuzné rody – Eikenella, Kingella        
3.20    Enterobacteriales       
3.21    Vibrio a Aeromonas        
3.22    Haemophilus a príbuzné rody – Actinobacillus, Aggregatibacter, Pasteurella        
3.23    Gramnegatívne nefermentujúce baktérie        
3.24    Gramnegatívne mikroaerofilné paličky – Campylobacterales        
3.25    Kultivačne náročné gramnegatívne baktérie        
3.26    Anaeróbne baktérie       
3.27    Spirochéty – rod Treponema, Borrelia a Leptospira       
3.28    Mollicutes – Mycoplasma a Ureaplasma       
3.29    Striktne intracelulárne baktérie – Rickettsia, Orientia, Coxiella, Ehrlichia a Anaplasma       
3.30    Chlamydia       
3.31    Cyanobacteria       

Kapitola 4        
VIROLÓGIA       
4.1    Klasifikácia vírusov, štruktúra a replikácia       
4.2    Patogenéza vírusových infekcii       
4.3    Infekcie spôsobené vírusmi       
4.4    Laboratórna diagnostika vírusových ochorení        
4.5    Antivírusová liečba       
4.6    Papilomavírusy a polyomavírusy       
4.7    Adenovírusy       
4.8    Herpesvírusy       
4.9    Poxvírusy       
4.10    Parvovírusy       
4.11    Pikornavírusy       
4.12    Koronavírusy a norovírusy       
4.13    Paramyxovírusy       
4.14    Orthomyxovírusy       
4.15    Rhabdovírusy       
4.16    Filovírusy       
4.17    Bornavírusy       
4.18    Reovírusy       
4.19    Togavírusy – Togaviridae       
4.20    Flavivírusy       
4.21    Bunyaviridae a Arenaviridae vírusy       
4.22    Retrovírusy       
4.23    Vírusy hepatitíd       
4.24    Prióny       


Kapitola 5        
Parazitológia       
5.1    Úvod do lekárskej parazitológie       
5.2    Prvoky       
5.3    Parazitické helminty       
5.4    Parazitické článkonožce (Arthropoda)        
5.5    Antiparazitárne liečivá        


Kapitola 6
Mykológia       
6.1    Systematika mikroskopických húb        
6.2    Patogenéza mykotických ochorení       
6.3    Huby asociované s ochoreniami u ľudí       
6.4    Laboratórna diagnostika húb       
6.5    Ochorenia vyvolané mikroskopickými hubami       
6.6    Povrchové kvasinkové infekcie kože a slizníc        
6.7    Invazívne kvasinkové infekcie u pacientov s AIDS        
6.8    Invazívne kvasinkové a plesňové infekcie u non-AIDS pacientov        
6.9    Infekcie spôsobené dimorfnými a vláknitými hubami Invazívne mykózy v subtrópoch a v trópoch (dimorfné endemické mykózy)        
6.10    Mykoalergie        
6.11    Sekundárne metabolity mikromycét – mykotoxíny a ich biologické účinky       
6.12    Antifungálna chemoterapia a profylaxia        

Kapitola 7
Klinická mikrobiológia       
7.1    Normálne osídlenie kože a slizníc        
7.2    Infekcie horných dýchacích ciest        
7.3    Infekcie dolných dýchacích ciest a pľúc        
7.4    Infekcie srdcovocievneho systému a krvi       
7.5    Infekcie centrálneho nervového systému        
7.6    Infekcie oka       
7.7    Infekcie rán, mäkkých tkanív a dutiny brušnej       
7.8    Infekcie kostí a kĺbov       
7.9    Infekcie spôsobené anaeróbnymi nesporulujúcimi a sporulujúcimi mikroorganizmami       
7.10    Infekcie kože       
7.11    Infekcie ohrozujúce vývoj plodu a novorodenca       
7.12    Infekcie genitálneho traktu a pohlavne prenosné ochorenia       
7.13    Infekcie močových ciest       
7.14    Gastritídy, črevné nákazy a alimentárne intoxikácie       
7.15    Infekcie pečene a hepatobiliárneho systému       
7.16    Nozokomiálne infekcie       
7.17    Infekcie u imunosuprimovaných pacientov       
7.18    Infekcie súvisiace s biofilmom a cudzím telesom        
7.19    Infekcie zapríčinené biologickou zbraňou       
7.20    Princípy racionálnej antiinfekčnej liečby       
7.21    Epidemiologicko-mikrobiologická kontrola vybraných infekčných nákaz       


Kapitola 8        
Infekcie v dutine ústnej       
8.1    Mikrobiológia orálnych infekcií        
8.2    Zubný plak       
8.3    Akútne gingivitídy        
8.4    Chronické infekcie        
8.5    Infekcie slinných žliaz        
8.6    Fokálne infekcie dentogénneho pôvodu        

 

 

Dodatočné parametre

Kategória: KNIHY
Hmotnosť: 1 kg
5
0x
4
0x
3
0x
2
0x
1
1x
Nevypĺňajte toto pole:
1
Z Avatar autora | 24.10.2022
Osobne knihu neodporúčam. Kvalitatívne a kvantitatívne nezodpovedá potrebám študenta medicíny. Text je nepekne upravený, chýba jednotný systém a štruktúra. Obsahovo sa čitateľ v knihe stráca, je to chaos.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: