Ošetrovateľský proces v internom ošetrovateľstve

Kód: KO097
10 € 9,09 € bez DPH
Autor: Gabriela Vörösová a kol. Vydavateľstvo: Osveta Rok vydania: 2011 ISBN: 978-80-8063-358-5

Detailné informácie

Individuálny prístup
Individuálny prístup
ku každému zákazníkovi
Kamenná predajňa
Kamenná predajňa
Overene a kvalitné produkty
Overene a kvalitné produkty
Rýchle dodanie
Rýchle dodanie

Podrobný popis

OBSAH


1 Interné ošetrovateľstvo

 • 1.1 Ciele a úlohy interného ošetrovateľstva
 • 1.2 Historický pohľad na interné ošetrovateľstvo
 • 1.3 Manažment interného ošetrovateľstva
 • 1.4 Špecifiká ošetrovateľského procesu a sesterských činností
 • -- 1.4.1 Štandardná terminológia
 • -- 1.4.2 Mapy starostlivosti
 • 1.5 Kontinuální zvyšování kvality

2 Špecifiká posudzovania sestrou v internom ošetrovateľstve
3 Špecifiká vyšetrenia v internom ošetrovateľstve

 • 3.1 Anamnéza
 • 3.2 Základné príznaky chorôb jednotlivých orgánových systémov
 • -- 3.2.1 Choroby kardiovaskulárneho systému
 • -- 3.2.2 Choroby dýchacích orgánov
 • -- 3.2.3 Choroby orgánov tráviaceho traktu
 • -- 3.2.4 Choroby žliaz s vnútornou sekréciou
 • -- 3.2.5 Choroby niektorých ďalších orgánových systémov
 • 3.3 Fyzikálne vyšetrovacie metódy
 • 3.4 Vyšetrenie častí tela a orgánových systémov
 • -- 3.4.1 Vyšetrenie hlavy a krku
 • -- 3.4.2 Vyšetrenie hrudníka
 • -- 3.4.3 Vyšetrenie kardiovaskulárneho systému
 • -- 3.4.4 Vyšetrenie brucha
 • -- 3.4.5 Vyšetrenie končatín, pohybového systému

4 Diagnostika v internom ošetrovateľstve

 • 4.1 Diagnostický proces
 • 4.2 Diagnostický algoritmus dysfunkčných potrieb
 • 4.3 Validita a reliabilita ošetrovateľských diagnóz
 • 4.4 Nástroje merania v internom ošetrovateľstve
 • 4.5 Ošetrovateľská prax založená na dôkazoch

5 Podávanie liekov v internom ošetrovateľstve

 • 5.1 Špecifiká farmakoterapie
 • 5.2 Správne podávanie liekov

6 Špecifiká rehabilitačného ošetrovateľstva

 • 6.1 Kinezioterapia
 • -- 6.1.1 Liečebná telesná výchova
 • -- -- 6.1.1.1 Pasívne pohyby
 • -- -- 6.1.1.2 Aktívne cvičenie
 • -- -- 6.1.1.3 Dychové cvičenia
 • -- 6.1.2 Liečba prácou
 • -- 6.1.3 Liečebná masáž
 • 6.2 Liečebná telesná výchova pri vybraných ochoreniach
 • -- 6.2.1 Liečebná telesná výchova pri kardiovaskulárnych chorobách
 • -- 6.2.2 Cievna gymnastika pri chorobách venózneho systému
 • -- 6.2.3 Kinezioterapia u dlhodobo ležiaceho pacienta .

7 Ošetrovanie pri chorobách respiračného systému

 • 7.1 Všeobecné východiská ošetrovateľského procesu pri chorobách respiračného systému
 • 7.2 Ošetrovateľský proces pri zápale pľúc
 • 7.3 Ošetrovateľský proces pri bronchiálnej astme
 • 7.4 Ošetrovateľský proces pri pľúcnom emfyzéme
 • 7.5 Ošetrovateľský proces pri tuberkulóze pľúc

8 Ošetrovanie pri chorobách kardiovaskulárneho systému

 • 8.1 Všeobecné východiská ošetrovateľského procesu pri kardiovaskulárnych chorobách
 • 8.2 Ošetrovateľský proces pri ischemickej chorobe srdca
 • 8.3 Ošetrovateľský proces pri angina pectoris
 • 8.4 Ošetrovateľský proces pri infarkte myokardu
 • 8.5 Ošetrovateľský proces u pacienta s kardiostimulátorom
 • 8.6 Ošetrovateľský proces pri hypertenzii
 • 8.7 Ošetrovateľský proces pri hypertenznej kríze

9 Ošetrovanie pri chorobách gastrointestinálneho traktu

 • 9.1 Všeobecné východiská ošetrovateľského procesu pri chorobách gastrointestinálneho traktu
 • 9.2 Ošetrovateľský proces pri vredovej chorobe gastroduodéna
 • 9.3 Ošetrovateľský proces pri Crohnovej chorobe
 • 9.4 Ošetrovateľský proces pri cirhóze pečene
 • 9.5 Ošetrovateľský proces pri ascite
 • 9.6 Ošetrovateľský proces pri pažerákových varixoch

10 Ošetrovanie pri chorobách krvotvorby

 • 10.1 Všeobecné východiská ošetrovateľského procesu pri chorobách krvotvorby
 • 10.2 Ošetrovateľský proces pri akútnej leukémii
 • 10.3 Ošetrovateľský proces pri Hodgkinovej chorobe
 • 10.4 Ošetrovateľský proces pri sideropenickej a pernicióznej anémii

11 Ošetrovanie pri chorobách urogenitálneho systému

 • 11.1 Všeobecné východiská ošetrovateľského procesu pri chorobách urogenitálneho systému
 • 11.2 Ošetrovateľský proces pri postreptokokovej glomerulonefritíde
 • 11.3 Ošetrovateľský proces pri akútnom zlyhaní obličiek
 • 11.4 Ošetrovateľský proces pri chronickej renálnej insuficiencii

12 Ošetrovanie pri chorobách endokrinného systému

 • 12.1 Všeobecné východiská ošetrovateľského procesu pri endokrinných chorobách
 • 12.2 Ošetrovateľský proces pri hypertyreóze
 • 12.3 Ošetrovateľský proces pri hypotyreóze
 • 12.4 Ošetrovateľský proces pri cukrovke (diabetes mellitus)

13 Ošetrovanie pri nádorových chorobách

 • 13.1 Všeobecné východiská ošetrovateľského procesu pri nádorových chorobách
 • 13.2 Ošetrovateľský proces pri karcinóme pľúc
 • 13.3 Ošetrovateľský proces pri karcinóme žalúdka
 • 13.4 Ošetrovateľský proces pri kolorektálnom karcinóme

14 Ošetrovanie pri chorobách pohybového systému

 • 14.1 Všeobecné východiská ošetrovateľského procesu pri chorobách pohybových ústrojov
 • 14.2 Ošetrovateľský proces pri osteoartróze
 • 14.3 Ošetrovateľský proces pri reumatoidnej artritíde
 • 14.4 Ošetrovateľský proces pri osteoporóze

15 Ošetrovanie pri infekčných chorobách

 • 15.1 Všeobecné východiská ošetrovateľského procesu pri infekčných chorobách
 • 15.2 Ošetrovateľský proces pri salmonelóze
 • 15.3 Ošetrovateľský proces pri vírusovej hepatitíde
 • 15.4 Ošetrovateľský proces pri HIV/AIDS

16 Ošetrovanie pri akútnych stavoch vo vnútornom lekárstve

 • 16.1 Všeobecné východiská ošetrovateľského procesu pri akútnych stavoch
 • 16.2 Ošetrovateľský proces pri kardiogénnom šoku
 • 16.3 Ošetrovateľský proces pri intoxikácii

 

Prílohy

 • Dokumentácia ošetrovateľského procesu
 • Zoznam ošetrovateľských diagnóz NANDA-International – Taxonómia II (2009–2011)
 • Zoznam ošetrovateľských diagnóz podľa klasifikácie POP
 • Zoznam sesterských diagnóz (Z. z. 306/2005)
 • Metóda stanovenia zmätenosti – CAM
 • Škála zmätenosti NEECHAM
 • Test kognitívnych funkcií SMMSE
 • Stupnica na hodnotenie stavu výživy
 • Nevhodné a vhodné slová pre ciele
 • Vybrané diagnostické škály
 • Zoznam skratiek

 

PREDHOVOR


Ošetrovateľstvo je vedná disciplína, ktorá zabezpečuje komplexnú starostlivosť v zdraví a v chorobe človeka, pričom využíva preventívne, diagnostické a terapeutické postupy.
Pri zostavovaní tejto učebnice autori vychádzali z filozofie zdravia, koncepcie odboru ošetrovateľstva a z noriem ošetrovateľskej praxe. Základom pre spracovanie obsahu interného ošetrovateľstva bola metóda ošetrovateľského procesu, ktorú považujeme za jednoduchý algoritmus odborného uvažovania sestry v akomkoľvek kontakte s chorým a so zdravým človekom.
Učebný text predpokladá isté východiskové vedomosti z anatómie a fyziológie, vnútorného lekárstva, klinickej propedeutiky, terapeutických postupov, ošetrovateľských disciplín a manažmentu ošetrovateľského procesu. Jednotlivé kapitoly sú tvorené tak, aby rešpektovali kroky ošetrovateľského procesu vo všeobecnej a konkrétnej rovine pri určovaní ošetrovateľských diagnóz podľa systému NANDA-International taxonómia II. Cieľom je pochopiť podstatu a úlohy interného ošetrovateľstva, špecifiká ošetrovateľského procesu a činnosti sestry na jednotlivých úsekoch práce.
Vzdelávací proces študenta predpokladá zachovať postupnosť v osvojovaní špecifík ošetrovateľského procesu pri jednotlivých systémových ochoreniach. Študent pri systémových ochoreniach aplikuje jednotlivé kroky ošetrovateľského procesu, pričom pracuje s konkrétnou kazuistikou, ktorú spracoval na klinických cvičeniach.
Autori si uvedomujú, že obsah učebnice nie je úplne vyčerpávajúci. Predkladajú ho študentom ošetrovateľstva, sestrám a sestrám-manažérkam v dobrej viere, že im poslúži ako sprievodca ošetrovateľským procesom v internom ošetrovateľstve.

 

Dodatočné parametre

Kategória: Ošetrovateľstvo
Hmotnosť: 0.4 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: