Sociálna gerontológia

Kód: KI103
10 € 9,09 € bez DPH
Skladom (>2 ks)
Môžeme doručiť do:
29.05.2024
Kniha Sociálna gerontológia sa zaoberá problematikou starnutia obyvateľstva, zdravotným stavom staršej populácie, ale i sociálnym problémom seniorom. Približuje princípy zdravého starnutia a prináša pohľad na perspektívy starostlivosti o seniorov v 21. storočí.

Detailné informácie

Individuálny prístup
Individuálny prístup
ku každému zákazníkovi
Kamenná predajňa
Kamenná predajňa
Overene a kvalitné produkty
Overene a kvalitné produkty
Rýchle dodanie
Rýchle dodanie

Podrobný popis

  • Autor: L. Hegyi a kolektív
  • Počet strán: 176, 6 kapitol
  • Rok vydania:2012
  • ISBN 978-80-89171-99-6

 

Zoznam tabuliek a grafov  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Zoznam používaných skratiek      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

A. Sociálna gerontológia ako vedný odbor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1 Sociálna medicína a sociálna gerontológia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2 Postavenie sociálnej gerontológie ako interdisciplinárneho vedného odboru                     . . . . . . . . . . 10
2.1 Sociálna gerontológia       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.2 Sociálna gerontológia a verejné zdravotníctvo            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.3 Sociálna geriatria a sociálna práca           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

 

B. Starnutie populácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

C. Zdravotný stav staršej populácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

3 Determinanty zdravia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4 Starnutie organizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5 Zvláštnosti ochorení v starobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5.1 Geriatrický maladaptačný syndróm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
6 Zdravie seniorov v Európe a na Slovensku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
7 Koncepcia geriatrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
8 Súčasný stav zdravotnej starostlivosti o seniorov v SR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
9 Dopady reformy zdravotníctva na seniorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
10 Prevencia v geriatrii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
11 Sociálne služby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
11.1 Opatrovateľská služba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
11.2 Niektoré problémy zdravotnej starostlivosti v Zariadeniach sociálnej starostlivosti . . . 55
11.3 Senior v dlhodobej inštitucionálnej starostlivosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
11.4 Riziká dlhodobého inštitucionálneho pobytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
12 Sociálna práca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
13 Starý človek na konci života . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
13.1 Paliatívna a hospicová starostlivosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
13.2 Eutanázia a dystanázia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
13.3 Suicidalita vo vyššom veku ako prejav adaptačného zlyhania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

D. Sociálne problémy seniorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

14 Senior na trhu práce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
15 Bývanie starých ľudí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
16 Senior v rodine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
17 Senior v doprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
18 Senior v politike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
19 Senior v komunite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
19.1 Vulnerabilné skupiny: Rómovia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
19.2 Vulnerabilné skupiny: bezdomovci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
20 Rovnosť v zdraví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
21 Práva starších pacientov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
22 Ageismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
23 Geriatrické sociálne syndrómy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
23.1 Násilie na starších ľuďoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
24 Dlhodobá starostlivosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
25 Rizikové skupiny seniorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
26 Fajčenie a alkohol u seniorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
27 Národný program aktívneho starnutia v EÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
4 Sociálna gerontológia
28 Dobrovoľnícka činnosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

E. Zdravé starnutie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

29 Zdravé starnutie ako jeden z cieľov Programu SZO „Zdravie 21“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
30 Výchova k zdraviu vo vyššom veku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
31 Príprava na starnutie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
32 Možnosti edukácie vo vyššom veku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
33 Univerzity tretieho veku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
34 Kreativita vo vyššom veku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
35 Výživa v starobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
36 Telesná aktivita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
37 Komunikácia so seniorom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
38 Kvalita života v séniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

F. Perspektívy starostlivosti o seniorov v 21. storočí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171


 

 

Dodatočné parametre

Kategória: KNIHY
Hmotnosť: 1 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: