Toxikológia pre farmaceutov

Kód: 1193
15 € 13,64 € bez DPH
Momentálne nedostupné

Kniha Toxikológia pre farmaceutov od I. Tumovej a kol.

Kniha má 192 strán s tvrdou väzbou a je plnofarebná.

Detailné informácie

Individuálny prístup
Individuálny prístup
ku každému zákazníkovi
Kamenná predajňa
Kamenná predajňa
Overene a kvalitné produkty
Overene a kvalitné produkty
Rýchle dodanie
Rýchle dodanie

Podrobný popis

Predslov        
Poďakovanie       
1  Všeobecná toxikológia

1.1  Úvod do toxikológie       
1.2  História toxikológie       
1.3  Klasifikácia odborov toxikológie       
1.4  Jed – toxická látka       
1.5  Otravy       
1.6  Najčastejšie prejavy otráv       
1.7  Faktory ovplyvňujúce toxický účinok       
1.8  Klasifikácia toxických látok       
1.9  Toxikologické štúdie   
1.10  Toxikokinetika        
1.10.1  Absorpcia toxickej látky        
1.10.2  Distribúcia toxickej látky        
1.10.3  Eliminácia toxickej látky        
1.11  Interakcie s cieľovými štruktúrami, mechanizmus učinku       
1.12  Rizikové skupiny populácie        
1.13  Všeobecné zásady liečby otráv       
1.14  Zvláštne typy smrteľných intoxikácií       
1.15  Toxikologický slovníček, základné pojmy  v toxikológii


2  ŠPECIÁLNA TOXIKOLÓGIA
2.1  Toxikológia liečiv       
2.1.1  Riziko použitia liečiv       
2.1.2  Riziko otráv liečivami       
2.1.3  Toxické účinky liečiv       
2.1.3.1  Mechanizmus toxického pôsobenia liečiv       
2.1.3.2 Toxikokinetika liečiv       
2.1.3.3 Prejavy otráv liečivami       
2.1.4  Hlavné oblasti toxikológie liečiv       
2.1.5  Intoxikácie – otravy liečivami       
2.1.6  Orgánová toxicita vybraných skupín liečiv       
2.1.6.1  Hepatotoxicita indukovaná liečivami       
2.1.6.2  Nefrotoxicita indukovaná liečivami        
2.1.6.3  Kardiotoxicita indukovaná liečivami       
2.1.6.4  Pneumotoxicita indukovaná liečivami       
2.1.6.5  Ototoxicita indukovaná liečivami       
2.1.6.6  Imunotoxicita indukovaná liečivami       
2.1.6.7  Iné orgánové a systémové toxicity indukované liečivami       
2.2  závislosť od omamných a psychotropných látok        
2.2.1  Závislosť od alkoholu       
2.2.2  Závislosť od opiátov       
Ópium       
Morfín       
Kodeín, papaverín, heroín       
2.2.3  Závislosť od kanabinoidov        
Marihuana a hašiš       
2.2.4  Závislosť od sedatív a  hypnotík        
2.2.5  Závislosť od kokaínu       
2.2.6  Závislosť od psychostimulancií        
Efedrín        
Kofeín       
2.2.7  Závislosť od halucinogénov       
LSD        
Psilocín a psilocybín        
Dimetyltryptamín (DMT)       
Ketamín       
Fencyklidín       
Atropín, skopolamín        
Meskalín       
Muškátový orech       
2.2.8  Závislosť od nikotínu       
2.2.9  Závislosť od prchavých látok (solvenciá)       
2.2.10  Závislosť od iných psychoaktívnych látok, kombinované závislosti       
Kat       
Betel       
Kava-kava       
2.2.11  Novodobé nelátkové závislosti       
Gamblerstvo – patologické hráčstvo       
Závislosť od internetu       
Chorobné nakupovanie – oniománia       
2.3  Toxické látky prírodného pôvodu       
2.3.1  Intoxikácie rastlinami       
Baza chabzdová (Sambucus ebulus, Loniceraceae)       
Blen čierny (Hyoscyamus niger, Solanaceae)       
Bolehlav škvrnitý (Conium maculatum, Apiaceae)        
Krušpán vždyzelený (Buxus sempervirens, Buxaceae)       
Difenbachia strakatá (Dieffenbachia maculata, Araceae)       
Durman obyčajný (Datura stramonium, Solanaceae)       
Imelo biele (Viscum album, Loranthaceae)       
Konvalinka voňavá (Convallaria majalis, Liliaceae)       
Ľuľkovec zlomocný (Atropa bella-donna, Solanaceae)       
Oleander obyčajný (Nerium oleander, Apocynaceae)       
Pagaštan konský (Aesculus hippocastanum, Sapindaceae)       
Snežienka jarná (Galanthus nivalis, Amaryllidaceae)       
Tis obyčajný (Taxus baccata, Taxaceae)       
Tuja západná (Thuja occidentalis, Cupressaceae)       
Zemolez čierny, kozí (Lonicera nigra, caprifolium, Loniceraceae)       
Zob vtáčí (Ligustrum vulgare, Oleaceae)       
2.3.2  Intoxikácie hubami – mycetizmus       
Skupina A: gastroenterodyspeptický syndróm       
Skupina B: muskarínový syndróm       
Skupina C: psilocybínový syndróm       
Skupina D: Panterínový syndróm       
Skupina E: Gyromitrínový (hepatotoxický) syndróm       
Skupina F: Cyklopeptidový (faloidný, hepatorenálny) syndróm       
Skupina G: Antabusový syndróm       
Skupina H: Orelanínový (nefrotoxický) syndróm       
Skupina CH: Imunohemolytický syndróm       
2.3.3  Živočíšne toxíny       
Hady (Ophidia)       
Blanokrídlovce (Hymenoptera)       
Chrobáky (Coleoptera)       
Pavúky (Araneae)       
Ryby (Osteichthyes)       
Obojživelníky (Amphibia)       
2.3.4  Mikrobiálne toxíny       
Botulotoxín       
Cholerový toxín (choleragén)       
Shiga toxín       
Tetanotoxín       
Difterický toxín       
Antraxový toxín       
2.3.5  Toxíny mikromycét – mykotoxíny       
Aflatoxíny       
Sterigmatocystín       
Ochratoxíny       
Patulín       
Rubratoxíny       
Fumonizíny       
Trichotecény       
Zearalenón       
Citrinín       
Námeľové alkaloidy        
2.4  Toxikológia vybraných xenobiotík       
2.4.1  Toxické účinky anorganických látok        
Arzén (As)        
Olovo (Pb)       
Kadmium (Cd)       
Ortuť (Hg)       
Meď (Cu)        
Zinok (Zn)       
Antimón (Sb)       
Nikel (Ni)       
Železo (Fe)       
Oxid uhoľnatý (CO)       
Oxid uhličitý (CO2)       
Kyanovodík (HCN)       
Sírouhlík (CS2)       
Sírovodík (H2S)       
Amoniak (NH3)       
Fluór (F)       
Chlór (Cl)       
Bróm (Br)       
Jód (I)       
Kyseliny        
Zásady       
2.4.2  Toxické účinky organických látok        
Metán       
Halogénové alifatické uhľovodíky       
Trichlórmetán – chloroform       
Trichlóretylén       
Benzén       
Metylbenzén (toluén)       
Dimetylbenzén (xylén)       
Vinylbenzén (styrén)       
Fenoly       
Chlórbenzén       
Brómbenzén       
Polychlórované bifenyly       
Dioxíny       
Formaldehyd       
Acetaldehyd       
Benzaldehyd       
Benzín       
Petrolej       
Motorová nafta       
2.5  Poľnohospodárska toxikológia       
2.6  Toxikológia ionizačného žiarenia


ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY       
Zoznam tabuliek       
Zoznam obrázkov       
REGISTER

Dodatočné parametre

Kategória: KNIHY
Hmotnosť: 1 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: