Vybrané klasifikácie v internej medicíne

Kód: 1068
6 € 5,45 € bez DPH

Autor: Juraj Payer

Počet strán: 74

Rok vydania: 2016

ISBN: 9788089631476

Detailné informácie

Individuálny prístup
Individuálny prístup
ku každému zákazníkovi
Kamenná predajňa
Kamenná predajňa
Overene a kvalitné produkty
Overene a kvalitné produkty
Rýchle dodanie
Rýchle dodanie

Podrobný popis

Príhovor
KARDIOLÓGIA A ANGIOLÓGIA

 • Koronárne tepny – názvoslovie
 • Funkčná klasifikácia srdcového zlyhania podľa NYHA (New York Heart Association)
 • Killip–Kimballova klasifikácia zlyhania srdca pri akútnom infarkte myokardu
 • Klasifikácia stabilnej anginy pectoris podľa Canadian Cardiovascular Society (CCS)
 • Klasifikácia nestabilnej anginy pectoris  podľa Braunwalda
 • Skóre GRACE – odhadovaná 6 mesačná hospitalizačná mortalita u pacientov s AKS
 • Revidované NASPE/BPEG generické kódy pre antibradykardickú stimuláciu
 • Klasifikácia artériovej hypertenzie podľa ESC/ESH
 • Stratifikácia kardiovaskulárneho rizika artériovej hypertenzie podľa ESC/ESH
 • EHRA skóre – klasifikácia symptómov pri fibrilácii predsiení
 • CHA2DS2-VASc skóre – stratifikácia rizika CMP a artériového tromboembolizmu pri nevalvulárnej fibrilácii predsiení
 • Tromboprofylaxia u pacientov s fibriláciou predsiení podľa CHA2DS2-VASc skóre
 • HAS-BLED skóre – ročné riziko krvácania u pacienta s fibriláciou predsiení s perorálnou antikoagulačnou liečbou
 • Stanfordská klasifikácia disekcie aorty
 • Klinická pravdepodobnosť embólie do AP podľa Wellsa
 • Zjednodušené skóre závažnosti embólie do arteria pulmonalis sPESI (Simplified pulmonary embolism severity index)
 • Funkčná klasifikácia periférneho artériového ochorenia podľa Fontainea
 • Revidovaná CEAP klasifikácia chronického žilového ochorenia
 • Periférne artériové ochorenie končatín – Rutherfordova klasifikácia
 • Literatúra

DIABETOLÓGIA A PORUCHY METABOLIZMU

 • Klasifikácia diabetes mellitus
 • Diagnostické kritériá diabetes mellitus
 • Diagnostické kritéria gestačného diabetu
 • Wagnerova klasifikácia syndrómu diabetickej nohy
 • Hodnotenie albuminúrie pri diabetickej nefropatii
 • Klasifikácia diabetickej retinopatie
 • Klasifikácia diabetickej neuropatie
 • Klasifikácia metabolického syndrómu
 • Literatúra

ENDOKRINOLÓGIA

 • Bethesda systém hodnotenia uzlov štítnej žľazy na základe cytopatológie
 • NO SPECS klasifikácia endokrinnej oftalmopatie
 • Syndrómy mnohopočetnej endokrinnej neoplázie (MEN)
 • Autoimunitné polyglandulárne syndrómy (APS)
 • Klasifikácia Cushingovho syndrómu
 • Adrenokortikálne príčiny hypertenzie
 • Literatúra

GASTROENTEROLÓGIA A HEPATOLÓGIA

 • Los Angeles klasifikácia refluxnej ezofagitídy
 • Savary – Miller klasifikácia refluxnej ezofagitídy
 • Hetzel klasifikácia refluxnej ezofagitídy
 • Rockallovo skóre rizika recidívy krvácania a mortality pri krvácaní z ulkusov
 • Forrestova klasifikácia endoskopických nálezov krvácania ulkusov v hornom GITe
 • MARSH klasifikácia histologického nálezu pri celiakii
 • Rutgeertsova klasifikácia recidívy MC po ileocekálnej resekcii
 • Montrealská klasifikácia nešpecifických zápalových ochorení čreva
 • Ulcerózna kolitída – aktivita ochorenia podľa Truelove-Wittsa
 • Child-Pughovej klasifikácia štádií cirhózy
 • Výpočet Maddreyho indexu (MI) pri akútnej alkoholovej hepatitíde
 • Hepatálna encefalopatia
 • Rádiologická klasifikácia akútnej pankreatitídy podľa Balthasara
 • Literatúra

NEFROLÓGIA

 • Klasifikácia akútneho renálneho poškodenia – Acute Kidney Injury (AKIN) podľa KDIGO
 • Chronické ochorenie obličiek – Chronic Kidney Disease (CKD) – klasifikácia podľa KDIGO
 • Vzor diagnostického záveru
 • Prognóza CKD podľa kategórií GF a albuminúrie: KDIGO 2012
 • Literatúra

PNEUMOLÓGIA

 • Klasifikácia CHOCHP podľa závažnosti
 • Klasifikácia CHOCHP GOLD podľa počtu exacerbácii
 • Kombinovaná klasifikácia CHOCHP podľa GOLD
 • CURB-65 skóre pneumónie
 • Klasifikácia astmy podľa stupňa závažnosti
 • Klasifikácia astmy podľa stupňa kontroly
 • Kombinovaná klasifikácia astmy
 • LITERATÚRA

REUMATOLÓGIA

 • RTG štádiá reumatoidnej artritídy podľa Steinbrockera
 • Klasifikácia funkčnej schopnosti pri reumatoidnej artritíde podľa Steinbrockera
 • Vzor správneho znenia diagnózy
 • RTG klasifikácia ankylozujúcej spondylitídy (AS)
 • Literatúra

HEMATOLÓGIA

 • Stupne závažnosti anémie
 • Patogenetická klasifikácia anémií
 • Etiopatogenetická klasifikácia anémií
 • Morfologické delenie anémií
 • Diferenciálna diagnostika mikrocytárnych anémií
 • Diferenciálna diagnostika anémie chronických chorôb
 • Poruchy leukocytov
 • Klasifikácia trombocytopénie
 • Formy hemofílie
 • Trombofilné stavy
 • Typy Von Willebrandovej choroby
 • Literatúra

ONKOLÓGIA

 • TNM klinická klasifikácia
 • TNM patologická klasifikácia
 • Histopatologický grading
 • Subglotické nádory hrtanu
 • Nádory tráviaceho traktu – pažerák
 • Nádory tráviaceho traktu – žalúdok
 • Nádory tráviaceho traktu – tenké črevo
 • Nádory tráviaceho traktu – hrubé črevo a konečník
 • Nádory pankreasu
 • Nádory pečene – hepatocelulárny karcinóm
 • Nádory pečene – intrahepatálne žlčové cesty
 • Nádory žlčníka
 • Nádory pľúc
 • Nádory obličiek
 • Nádory štítnej žľazy
 • Nádory prsníka
 • Nádory vaječníkov
 • Sarkómy maternice – leiomyosarkóm
 • Sarkómy maternice – adenosarkóm
 • Nádory maternice – endometrium, pTNM klasifikácia zahŕňajúca aj vzdialené metastázy
 • Nádory maternice – endometria, pTNM klasifikácia zahŕňajúca aj vzdialené metastázy
 • WHO klasifikácia myelodysplastického syndrómu
 • Mnohopočetný myelóm (plazmocytóm)
 • Chronická lymfocytová leukémia (CLL)
 • Hodgkinove a nonhodgkinove lymfómy
 • Klasifikácia malígnych lymfómov podľa WHO
 • Cotswoldská modifikácia Ann-Arbor štádiovacieho systému
 • Literatúra

Dodatočné parametre

Kategória: KNIHY
Hmotnosť: 1 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: