Výchova k zdraviu

Kód: MLK046
9 € 8,18 € bez DPH
Autor: Martina Bašková a kol. Počet strán: 227

Detailné informácie

Individuálny prístup
Individuálny prístup
ku každému zákazníkovi
Kamenná predajňa
Kamenná predajňa
Overene a kvalitné produkty
Overene a kvalitné produkty
Rýchle dodanie
Rýchle dodanie

Podrobný popis

Úvod

Cieľom tejto monografie je rozpracovať otázky v oblasti výchovy k zdraviu z pohľadu ošetrovateľstva a príbuzných odborov. Prevencia a podpora zdravia a ich možnosti sa už rozoberali v mnohých prácach, ale v tejto publikácii pristupujeme k danej problematike z hľadiska potrieb ošetrovateľstva v interdisciplinárnom kontexte.
Publikácia je rozdelená na päť častí, pričom prvé tri kapitoly sú zamerané všeobecne na zdravie a podporu zdravia, edukačné stratégie v prevencii a podpore zdravia a na preventívne programy. Opisujú a analyzujú používané odborné pojmy a problematiku podpory zdravia a prevencie na jednotlivých úrovniach a možnostiach preventívnych stratégií všeobecne. Na základe stratégie podpory zdravia sa charakterizujú metódy zberu údajov a niektoré psychologické aspekty prevencie a podpory zdravia zamerané na zmeny správania, ktoré sú využiteľné v práci sestier a pôrodných asistentiek. V oblasti edukácie publikácia rozpracováva špecifické stránky potreby učenia sa a problematiku edukačného procesu. Tretiu kapitolu sme venovali aktivitám na podporu a prevenciu zdravia so zameraním na preventívne programy.
Ďalšie dve kapitoly poskytujú východiskový materiál na navrhovanie ošetrovateľských postupov v oblasti prevencie a podpory zdravia v jednotlivých vekových obdobiach a v jednotlivých oblastiach pôsobenia výchovy k zdraviu. Charakterizujú metódy a prostriedky edukácie v jednotlivých vekových skupinách, ako aj v špecifických komunitách.
V jednotlivých subkapitolách sa venujeme možným intervenciám v rámci práce sestier a pôrodných asistentiek.
Autorský kolektív podieľajúci sa na publikácii má dlhoročnú prax získanú pri riešení viacerých vedeckovýskumných projektov zaoberajúcich sa prevenciou a podporou zdravia a profesionálnou prípravou sestier a pôrodných asistentiek.

Martina Bašková


OBSAH:

1. Zdravie, podpora zdravia a prevencia ochorení

 • 1.1. Definovanie základných pojmov
 • 1.2. Prevencia
 • 1.3. Faktory ovplyvňujúce zdravotný stav populácie
 • 1.4. Metódy zberu údajov – rozhovor, dotazník, pozorovanie, meranie, analýza získaných údajov

2. Edukačné stratégie v prevencii a podpore zdravia

 • 2.1. Edukácia, edukačný proces, identifikácia edukačných problémov, metódy a prostriedky edukácie
 • 2.1.1. Metodické aspekty prípravy edukačných materiálov pre pacientov
 • 2.2. Komunikácia a komunikačné zručnosti – transakčná analýza, motivačné rozhovory
 • 2.3. Skupina, práca v skupine

3. Preventívne programy na podporu a udržanie zdravia

 • 3.1. Programy zdravia v spoločnosti, význam hromadných oznamovacích prostriedkov, príprava projektov na prevenciu a podporu zdravia, aktivity na podporu zdravia v komunitách

4. Výchova k zdraviu v jednotlivých vekových obdobiach

 • 4.1. Špecifické problémy detského veku, metódy a prostriedky edukácie
 • 4.2. Špecifické problémy obdobia dospievania a adolescencie, metódy a prostriedky edukácie
 • 4.3. Špecifické problémy dospelého veku, metódy a prostriedky edukácie
 • 4.4. Špecifické problémy seniorov, metódy a prostriedky edukácie

5. Výchova k zdraviu v jednotlivých oblastiach

 • 5.1. Plánované rodičovstvo
 • 5.2. Podpora zdravia v rodine
 • 5.3. Duševné zdravie
 • 5.4. Prevencia infekčných ochorení
 • 5.4.1. Hodnotenie imunizačných programov
 • 5.5. Telesná aktivita, telesná zdatnosť, cvičenie
 • 5.6. Výživa, stravovacie návyky a ich vplyv na zdravie
 • 5.7. Drogová závislosť a prevencia

 

Dodatočné parametre

Kategória: KNIHY
Hmotnosť: 1 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: