Základy verejného zdravotníctva

Kód: KI092
20 € 18,18 € bez DPH
Momentálne nedostupné
Starostlivosť o zdravie sa rozvíjala ako starostlivosť individuálna, poskytovaný pacientovi priamo lekárom, a starostlivosť kolektívna, poskytovaná spoločnosťou, teda štátom, celej populácii. Kým individuálna starostlivosť sa stala náplňou klinickej medicíny, kolektívna položila základy verejnému zdravotníctvu. Verejné zdravotníctvo určuje smerovanie starostlivosti o verejné zdravie a spolu zdravotnou starostlivosťou uskutočňuje politiku zdravia.

Detailné informácie

Individuálny prístup
Individuálny prístup
ku každému zákazníkovi
Kamenná predajňa
Kamenná predajňa
Overene a kvalitné produkty
Overene a kvalitné produkty
Rýchle dodanie
Rýchle dodanie

Podrobný popis

  • Autor:  L. Hegyi, I. Bielik a kolektív 
  • Počet strán: 288 
  • Rok vydania: 2011
  • ISBN 978-80-89171-84-2

 

OBSAH:


Zoznam použitých skratiek 7

Zoznam tabuliek a obrázkov 9
Úvod (Štefánia Moricová) 11

1 Verejné zdravotníctvo 15
1.1 Vznik a vývoj verejného zdravotníctva (Ladislav Hegyi) 17
1.2 Definície verejného zdravotníctva (Darina Sedláková, Ladislav Hegyi) 23
1.3 Stratégie verejného zdravotníctva pre Európu (Darina Sedláková) 24
1.3.1 Úvod 24
1.3.2 Výzvy 24
1.3.3 Hlavné zásady 24
1.3.4 Rámec pre činnosť 25
1.3.5 Cesta vpred: Úloha SZO a ďalšie kroky 26

1.4 Verejné zdravotníctvo v Európskej únii (Marcela Božiková) 28
1.5 Zdravie 2020 (Darina Sedláková) 30
1.5.1 Zdravie 2020 - vízie, zámery, ciele a hlavné zásady 30
1.5.2 Strategické úvahy a možnosti 32

2 Zdravie 35
2.1 Definície zdravia (Ladislav Hegyi) 37
2.1.1 Zdravie ako hodnota 37
2.2 Determinanty zdravia (Ivan Bielik) 39
2.2.1 Determinanty zdravia 39
2.3 Právna garancia rovnosti v zdraví (Karol Tóth) 50
2.3.1 Zásada rovnakého zaobchádzania 50
2.3.2 Všeobecný zákaz diskriminácie 50


3 Demografický trend (Ladislav Hegyi) 55


4 Zdravotný stav obyvateľstva (Ladislav Hegyi) 61


5 Prevencia vo verejnom zdravotníctve 67

5.1 Prevencia neinfekčných chorôb (Štefánia Moricová) 69
5.1.1 Prevencia chorôb, ktoré sú najčastejšou príčinou úmrtí 69
5.2 Vakcinológia a verejné zdravotníctvo (Vladimír Oleár) 76
5.2.1 Hlavné determinanty kvalitného imunizačného programu 76
5.2.2 Bezpečnosť vakcín 77


6 Úvod do štatistiky (Vít Šajter) 79
6.1 Základné pojmy 81
6.1.1 Rozdelenie štatistických súborov 81
6.2 Štatistické metódy 82
6.3 Základné štatistické charakteristiky 84
6.4 Rozdelenie náhodných veličín štatistických súborov 85
6.5 Odhad parametrov a charakteristík základného súboru 86
6.6 Testovanie štatistických hypotéz - testy významnosti 87
6.7 Analýza vzťahov štatistických veličín 88
6.8 Zdravotnícka štatistika 89
6.9 Vybrané ukazovatele demografickej a zdravotníckej štatistiky 90


7 Epidemiológia 93
7.1 Základy epidemiologických metód vo verejnom zdravotníctve (Zuzana Krištúfková) 95
7.2 Epidemiologická metóda práce 96
7.2.1 Ukazovatele výskytu, výsledku choroby a zdravotného stavu populácie 96
7.2.2 Testovanie hypotéz 97
7.2.3 Skríning 102
7.2.4 Surveillance ochorení 103
7.3 Všeobecná epidemiológia infekčných ochorení (Mária Štefkovičová) 105
7.3.1 Infekcia 105
7.3.2 Proces šírenia nákazy 106
7.3.3 Protiepidemické opatrenia 107
7.3.4 Surveillance 112


8 Ochrana zdravia 115

8.1 Odbor hygieny detí a mládeže z pohľadu verejného zdravotníctva (Jana Nováková) 117
8.2 Výživa z pohľadu verejného zdravotníctva (Iveta Trusková) 121
8.3 Životné prostredie a zdravie (Kvetoslava Koppová) 124
8.3.1 Ovzdušie 124
8.3.2 Voda 127
8.3.3 Hluk v životnom prostredí 129
8.3.4 Žiarenie 130
8.3.5 Biologické účinky žiarenia 133
8.4 Zdravie pri práci (Štefánia Moricová) 137
8.5 Mikrobiológia a jej postavenie vo verejnom zdravotníctve (Cyril Klement) 141
8.6 Štátny zdravotný dozor (Kvetoslava Koppová) 144


9 Výchova k zdraviu 147

9.1 Definícia, obsah a ciele výchovy k zdraviu (Ladislav Hegyi) 149
9.2 Kompliancia (Ladislav Hegyi) 153
9.3 Poradne zdravia (Róbert Ochaba, Ladislav Hegyi) 155
9.4 Podpora zdravia (Róbert Ochaba) 158
9.5 Dokumenty SZO (Darina Sedláková) 164
9.6 Národný program podpory zdravia 166
9.7 Závislosti (Róbert Ochaba) 167
9.7.1 Všeobecné delenie drogových závislostí 167
9.7.2 Prevencia závislostí 167


10 Komunitná medicína 171
10.1 Obsah a ciele komunitnej medicíny (Ladislav Hegyi) 173
10.2 Vulnerabilné skupiny 176
10.2.1 Rómovia (Ivan Bartošovič) 176
10.2.2 Nezamestnaní (Katarína Dostálová) 178
10.2.3 Bezdomovci (Ivan Bartošovič) 179
10.2.4 Seniori (Ladislav Hegyi) 184


11 Mimoriadne udalosti vo verejnom zdravotníctve (Cyril Klement) 187
11.1 Biologické zbrane a bioterorizmus 195


12 K niektorým otázkam etiky vo verejnom zdravotníctve (Ivan Bielik) 201


13 Základy komunikácie vo verejnom zdravotníctve (Ivan Bielik) 209


14 Sociálne lekárstvo (Ladislav Hegyi, Katarína Macková) 215


15 Manažment vo verejnom zdravotníctve 219

15.1 Manažment zdravia (Ladislav Hegyi, Ivan Bielik) 221
15.2 Význam manažmentu pri realizácii úloh verejného zdravotníctva (Jana Hamade) 224
15.3 Právne "desatoro" vrcholového manažéra v zdravotníckom zariadení (Marcela Božiková) 230
15.4 Kríza a krízová komunikácia (Ivan Bielik) 235
15.5 Ekonomika zdravotníctva (Ladislav Hegyi, Ivan Bielik) 238
15.6 Štátna politika zdravia v Slovenskej republike (Ivan Bielik, Róbert Ochaba) 242
15.7 Organizácia a riadenie zdravotníctva v SR (Ivan Bielik, Katarína Macková, Ladislav Hegyi) 244
15.8 Organizačná štruktúra, úlohy a ciele SZO (Darina Sedláková) 251


16 Právo vo verejnom zdravotníctve 253
16.1 Právo vo verejnom zdravotníctve (Karol Tóth, Ivana Pagáčová) 255
16.2 Správne konanie vo verejnom zdravotníctve (Karol Tóth, Jozef Tóth) 258
16.3 Komunitárne právo vo verejnom zdravotníctve (Marcela Božiková) 263


17 Perspektívy vývoja zdravia v 21. storočí (Štefánia Moricová) 267


18 Register 271

Dodatočné parametre

Kategória: Knihy - iné
Hmotnosť: 0.8 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

5
0x
4
2x
3
0x
2
0x
1
1x
Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: