Základy zdravotníckeho manažmentu

Kód: KI086
7 € 6,36 € bez DPH
Momentálne nedostupné
Autor: Viera Jakušová Vydavateľstvo: Osveta Rok vydania: 2010 Počet strán: 143 ISBN: 9788080633479

Detailné informácie

Individuálny prístup
Individuálny prístup
ku každému zákazníkovi
Kamenná predajňa
Kamenná predajňa
Overene a kvalitné produkty
Overene a kvalitné produkty
Rýchle dodanie
Rýchle dodanie

Podrobný popis

Učebnica je určená pre študentov lekárskych a zdravotníckych fakúlt, ako aj pre študentov odboru biomedicínske inžinierstvo.

 

PREDHOVOR


Táto vysokoškolská učebnica je výberom určitých okruhov z rozsiahlej teórie manažmentu s ohľadom na špecifiká manažmentu zdravotníckych služieb. Predstavuje súbor poznatkov, ktoré by mal každý riadiaci zdravotnícky pracovník teoreticky ovládať a prakticky aplikovať vo svojej manažérskej práci v zdravotníctve. Učivo je zoradené od najjednoduchších poznatkov až po kapitoly zaoberajúce sa manažmentom kvality zdravotníckych služieb.
Učebnica by mala pomôcť vysokoškolákom pri ich samoštúdiu a súčasne by im mala slúžiť ako pomôcka pri precvičovaní vedomostí zo zdravotníckeho manažmentu. Preto sú na konci kapitol zoradené praktické zadania vo forme úloh, kontrolných testov a otázok. S nimi sa študenti oboznámia počas výučby a budú aj súčasťou písomných, resp. ústnych otázok na skúškach z predmetov: manažérstvo v zdravotníctve; manažment a organizácia zdravotníctva; základy manažmentu a ekonomiky v ošetrovateľstve; manažment a zdravotnícka práca; personálne manažérstvo; manažment zdravotníckych služieb.
Učebnica je určená študentom prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu verejné zdravotníctvo, ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, zubná technika, fyzioterapia, rádiologická asistencia a laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, študujúcich na lekárskych a zdravotníckych fakultách. Takisto je určená pre poslucháčov inžinierskeho študijného programu študujúcich odbor biomedicínske inžinierstvo, ktorí sa v rámci vysokoškolského štúdia oboznamujú s problematikou manažmentu v zdra - votníctve.
Autorka ďakuje recenzentom, prof. MUDr. K. Bernasovskej, PhD., a doc. PhDr. O. Bočákovej, PhD., za ich podnetné pripomienky.
Jej želaním je, aby sa študenti zorientovali v problematike manažmentu zdravotníckych služieb a naučené vedomosti úspešne využili v každodennej zdravotníckej praxi.

 

Obsah:

 

1 Manažment

 • 1.1 Vymedzenie pojmu manažment
 • 1.2 Teoretické prístupy k manažmentu
 • 1.2.1 Novodobé prístupy v manažmente

2 Úvod do manažmentu zdravotníctva

 • 2.1 Verejná správa na úseku zdravotníctva
 • 2.2 Zdravotnícke zariadenia
 • 2.3 Zdravotnícke povolania
 • 2.4 Zdravotné poistenie

3 Manažéri v zdravotníctve

 • 3.1 Manažérske roly zdravotníckeho manažéra
 • 3.2 Osobnostné vlastnosti zdravotníckeho manažéra
 • 3.3 Manažérske schopnosti pri plnení verejnozdravotníckej funkcie
 • 3.4 Činnosti manažérov verejného zdravotníctva
 • 3.4.1 Manažment služieb
 • 3.5 Finančný manažment
 • 3.6 Manažment ľudských zdrojov

4 Manažérske funkcie v zdravotníctve

 • 4.1 Manažérske funkcie vo verejnom zdravotníctve
 • 4.1.1 Plánovanie
 • 4.1.2 Organizovanie
 • 4.1.3 Vedenie ľudí
 • 4.1.4 Kontrola

5 Manažérstvo kvality služieb

 • 5.1 Všeobecná charakteristika poznatkov vývoja kvality
 • 5.1.1 Charakteristika pojmu kvalita
 • 5.2 Služby a ich teoretické vymedzenie
 • 5.2.1 Špecifické znaky služieb
 • 5.3 Kvalita služieb
 • 5.3.1 Základné pojmy riadenia kvality služieb
 • 5.3.2 Dimenzie kvality služieb
 • 5.4 Orientácia na zákazníkov v službách
 • 5.4.1 Vymedzenie pojmu spokojnosť zákazníkov

6 Súčasná prax a jej prístupy k riadeniu kvality

 • 6.1 Vybrané prístupy k riadeniu kvality
 • 6.2 Medzinárodné systémové modely kvality v zdravotníctve
 • 6.2.1 Model podnikateľskej výnimočnosti EFQM
 • 6.2.2 Súbor noriem kvality ISO radu 9000
 • 6.3 Model zlepšovania kvality služieb
 • 6.4 Zdravotníctvo z hľadiska riadenia kvality
 • 6.4.1 Európsky spotrebiteľský index zdravotnej starostlivosti

Dodatočné parametre

Kategória: Knihy - iné
Hmotnosť: 0.32 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: