Dejiny filozofie 20.storočia - I.diel

 
 
Sklamanie vyvolané moderným materializmom, ako aj veľký vzostup praktickej civilizácie v polovici 19. storočia, neviedli, ako sa očakávalo k zlepšeniu sociálnych pomerov, ale naopak k ich zhoršeniu. Toto podnietilo snahu hľadať pevnejšie životné základy, než aké poskytovali materialistické teórie. Veľmi rýchle sa rozpoznala prázdnota materialistickej metafyziky a etiky. Ale ani pozitivizmus nedokázal dostatočne podoprieť svoju nedôveru voči sústavnej syntéze prudko sa rozmáhajúceho prírodovedného bádania, lebo po úspešnom spracovaní jednotlivých záhad sa objavovali všeobecnejšie problémy, ktoré nútili serióznych bádateľov znovu k filozofickému skúmaniu základov všetkého poznania.
Dostupnosť Skladom (50 ks)
Bežná cena €15
Ušetríte €5 (–33 %)
Cena €9,09 bez DPH
€10    
Kód tovaru KI034
Značka Herba
Kategória KNIHY
 

Predslov autora

 V predošlých rokoch predstavil som vám filozofiu jednotlivých dejinných úsekov (ranokresťanský, scholastický, barok a renesancia, osvietenstvo, 19. storočie), tearaz prichádzam s filozofiou 20. storočia. Verím, že touto cestou prispejem k rozšíreniu vášho poznania a myslenia v  časoch, kedy európsky kontinent zasiahli dve strašné svetové vojny. Snažil som sa zachytiť čo najpodrobnejšie snahu o obnovenie toho, čo v minulosti prinieslo generáciam uspokojenie. Je to predovšetkým návrat k filozofii Aristotela a Platóna, k filozofii  scholastického obdobia a najmä k filozofii Tomáša Akvinského, k novotomizmu. Nezabudol som ani na jednotlivé filozofické smery, ktoré si kliesnili cestu k ľudským srdciam v minulom storočí, ako aj ich dopad na myslenie ľudí.

Akákoľvek stavba je pevná vtedy, keď je postavená na pevnom základe jestvujúcom už stáročia, tak je to aj s ľudským poznaním, je vtedy pevné, keď je vybudované na poznaní uplynulých storočí. Vo vzduchoprázdne sa stavať nedá. Veď vieme, ako sme sa učili poznávať svet a jednotlivé úkony v základnej a strednej škole. Vedomosti, ktoré sme získali nám pomáhajú riešiť často veľmi zložité životné problémy, tak je to aj s poznávaním myslenia už dnes nežijúcich generácií. Poznávame preto, aby sme sa vyhli chybám, ktorých sa iní v minulosti dopustili a aby sme vedeli problémy, ktoré nám prinieslo ďalšie poznanie prírody a vesmíru, dobre riešiť a zároveň podriadiť nášmu cieľu, smerujúcemu k lepšiemu životu. Poznávame tiež preto aby sme dokázali lepšie a krajšie žiť.

 

Jozef  Michalov

 

marec  2013

 

Predslov autora                                                                 3

Úvod                                                                                            13

Filozofická  antropológia                                        15

Koncepcia humánnej podstaty                                                          20

Historické pozadie filozofie človeka                                                 24

Max Ferdinand Scheler                                                                       53

Životopis                                                                                                 54

Všeobecná charakteristika jeho filozofie                                         56

Filozofia a iné formy poznania                                                          59

Etika                                                                                                        61

Materiálna hodnota – etika                                                                61

Osoba a spoločnosť                                                                              63

Náboženstvo                                                                                          64

Sympatia                                                                                                64

Práca Schelera a jej vplyv                                                                   65

Helmuth  Plessner                                                                                 67

Životopis                                                                                                 68

Filozofia                                                                                                  70

Arnold  Gehlen                                                                                        72

Životopis                                                                                                 73

Myslenie a dielo                                                                                    74

Návraty filozofov do minulosti                           79

Novoheglovstvo                                                                                                      79

Benedetto Croce                                                                                      80

Život a práca                                                                                         80

Estetika                                                                                                   83

Logika a história                                                                                   85

Etika a politika                                                                                      86

Giovanni Gentile                                                                                    88

Životopis a tvorba                                                                                88

Gentileho názory                                                                                   90

Sociálna a politická filozofia                                                              92

Novoaristotelizmus                                                                                                93

Bernard Bolzano                                                                                    94

Životopis a vedecká práca                                                                  94

Základné ontologické kategórie                                                         96

Pravda a stupne správnosti                                                                 97

Analýza, dedukcia a následnosť                                                       98

Friedrich Adolf Trendelenburg                                                    100

Životopis a práca                                                                                100

Franz Clemens Brentano                                                                  101

Život a tvorba                                                                                     101

Psychológia                                                                                          103

Úmyselnosť                                                                                         104

Typy bytia: substancia, akcident a hranica                                  105

Pravda                                                                                                  107

Etika a teória hodnoty                                                                       108

Filozofia teológie                                                                                109

Historiografia filozofie                                                                      109

Jean-Gaspard Félix Lacher Ravaisson-Mollien                       110

Život a práca                                                                                       110

William David Ross                                                                                112

Život a práca                                                                                       113

Jaroslav Martinka                                                                              115

Životopis                                                                                              115

Vedecká činnosť                                                                                 116

Ákos  Pauler                                                                                          117

Životopis                                                                                              118

Vedecká činnosť                                                                                 118

Metafyzika                                                                          123

Predmet a definícia metafyziky                                                      123

Súčasné chápanie metafyziky                                                         124

Podstata a rámec metafyziky – pôvod názvu                             126

Metafyzika a jej vzťah ku kresťanskej teológii                           133

Vyšetrovanie existencie                                                                     134

Všeobecná metafyzika                                                                     136

Špeciálna metafyzika                                                                        138

Veda o svete ako celku                                                                     139

Existencia Boha                                                                                  141

Vzťah ducha a tela                                                                            143

Vzťah rozumu a tela                                                                          144

Samuel Alexander                                                                             147

Alexandrova mladosť                                                                       147

Vstup do produktívneho života                                                       148

Priestor, čas a božstvo                                                                       150

Stupne súcna                                                                                       150

Poznanie a hodnoty                                                                           151

Alfred North Whitehead                                                                    152

Život a vedecká tvorba                                                                     152

Matematika a logika                                                                         154

Filozofia vedy                                                                                     156

Špekulatívna metafyzika                                                                 159

Novoscholastika – Novotomizmus                                                                   162

Novoscholastika v Taliansku a Španielsku                                              167

Matteo Liberator                                                                               168

Životopis a vedecká činnosť                                                            168

Giovanni Maria Cornoldi                                                                  169

Život a vedecká činnosť                                                                   170

José URRÁBURU                                                                                     170

Životopis avedecká činnosť                                                            171

Lepold Fonck                                                                                          172

Životopis avedecká činnosť                                                            172

Réginald Garrigou-Lagrange                                                     173

Životopis avedecká tvorba                                                              173

Agostino Gemelli                                                                                 174

Životopis                                                                                              175

Vedecká činnosť                                                                                 175

Francesco di Paola Satolli                                                                 178

Život a tvorba                                                                                     178

Vedecká tvorba                                                                                  178

Novoscholastika vo Francúzsku                                                                 179

Émile Boutroux                                                                                   182

Životopis a vedecká tvorba                                                              182

Jacques Maritain                                                                                185

Životopis                                                                                              185

Vedecká práca Maritaina                                                                 187

Oblasti ktoré zahrňuje Maritainova filozofia – etika                  190

Metafyzika                                                                                          191

Epistemológia                                                                                      194

Filozofia prírody                                                                                 198

Prirodzená teológia a filozofia náboženstva                                 200

Estetikaa filozofia umenia                                                              204

Morálna a politická filozofia                                                           207

Maritainov tomizmus                                                                        213

Vplyv                                                                                                    214

Étienne Gilson                                                                                       215

Život                                                                                                      216

Vedecká práca                                                                                    217

Novoscholastika v Belgicku                                                                         218

Désiré-Joseph Mercier                                                                        219

Životopis                                                                                              219

Práca v Cirkvi pre vedu                                                                     220

Maurice De Wulf                                                                                    221

Životopisa vedecká činnosť                                                            221

Novoscholastika v nemecky hovoriacich krajinách                               223

Josef Wilhelm Karl Kleutgen                                                            226

Životopis                                                                                              226

Vedecká práca                                                                                    228

Tilman Pesch                                                                                          230

Život a vedecká práca                                                                       231

Albert Stöckl                                                                                         232

Život a vedecká tvorba                                                                     232

Joseph Geyser                                                                                        233

Život a vedecká tvorba                                                                     233

Franz Ehrle                                                                                            234

Život a vedecká tvorba                                                                     234

Frank Sawicki                                                                                       235

Život a vedecká tvorba                                                                     235

Novoscholastika v Poľsku                                                                            236

Marian Ignacy Morawski                                                                  237

Život a vedecká tvorba                                                                     237

Karol Wojty£a                                                                                       238

Životopis a vedecká tvorba                                                              238

Mieczys³aw Albert Kr¹piec                                                                  241

Života vedecká činnosť                                                                   242

Mieczys£aw Gogacz                                                                            243

Život a vedecká činnosť                                                                   243

Novoscholastika v Anglickua v USA                                                         244

Alasdair MacIntyre                                                                             245

Životopis                                                                                              245

Vedecká aktivita                                                                                246

Náboženstvo                                                                                       250

Gertrude Elizabeth Margaret Anscombová                                   251

Životopis                                                                                              251

Vedecká aktivita                                                                                253

Ralph Matthew McInerny                                                                  255

Životopis a tvorba                                                                              256

Sir Michael Anthony Eardley Dummett                                          257

Život a vedecká tvorba                                                                     259

Dummett a iní filozofi                                                                       261

Realizmus a antirealizmus                                                                262

Dummett rímský katolík                                                                  263

Šírka vedeckého záberu                                                                    264

Dummettov vplyv                                                                              264

Peter Thomas Geach                                                                             265

Životopis a vedecká činnosť                                                            265

Novotomisti v USA                                                                                         266

Novoscholastika v Čechách a na Morave                                                 268

Pavel Julius Vychodil                                                                         272

Život a vedecká činnosť                                                                   272

Josef Kachník                                                                                       273

Život a vedecká činnosť                                                                   273

Eugen Kadeřávek                                                                               274

Život a vedecká práca                                                                       275

Antonín podlaha                                                                                 277

Život a tvorba                                                                                     277

Alois Lang                                                                                                279

Život avedecká činnosť                                                                   279

Josef Kratochvil                                                                               281

Životopis                                                                                              281

Vedecká činnosť                                                                                 282

Novoscholastika a novotomizmus na Slovensku                                     285

Ladislav Hanus                                                                                      285

Životopis                                                                                              285

Vedecká činnosť                                                                                 286

Alexander Spesz                                                                                      287

Životopis                                                                                              288

Vedecká činnosť                                                                                 288

František <span style="text-tra

Hmotnosť 0.2 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár
Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať hodnotenie
Nevypĺňajte toto pole: