Manuál enterálnej výživy

Kód: KO084
Akcia
Značka: Herba
15 € 13,64 € bez DPH
Manuál enterálnej výživy bol vypracovaný pre potreby odborného personálu ako pomôcka pri indikáciách enterálnej výživy ambulantným pacientom. Pre každú kapitolu je v prílohe vypracovaná dokumentácia, ktorá dokladuje opodstatnenosť preskripcie enterálnej výživy.

Detailné informácie

Individuálny prístup
Individuálny prístup
ku každému zákazníkovi
Kamenná predajňa
Kamenná predajňa
Overene a kvalitné produkty
Overene a kvalitné produkty
Rýchle dodanie
Rýchle dodanie

Podrobný popis

  • Autor: Mária Voleková
  • Počet strán: 168
  • Rok vydania: 2013
  • ISBN: 978-80-89631-04-9

 

Predslov        11

I. Malnutrícia        13

1  Úvod        13
2  Definícia malnutrície        13

2.1  Typy malnutrície        13
2.2  Príčiny vzniku malnutrície        13
2.3  Mechanizmus vzniku a vývoja malnutrície        17
2.4  Diagnostika malnutrície        18
2.5  Liečba malnutrície        21

 

II. Enterálna výživa        25

1. Prehľad enterálnych diét uvedených na trh na Slovensku         25
V06EA – ŠTANDARDNÉ POLYMÉRNE DIÉTY        25
V06EAA01 – POLYMÉRNE DIÉTY v prášku        25
V06EAA02 – POLYMÉRNE DIÉTY DO 100 kcal/100 ml        26
V06EAA03 – POLYMÉRNE DIÉTY DO 150 kcal/100 ml        26
V06EAA04 – POLYMÉRNE DIÉTY DO 200 kcal/100 ml        27
V06EAA05 – POLYMÉRNE DIÉTY DO 240 kcal/100 ml        28
V06EAB01 – POLYMÉRNE DIÉTY S VLÁKNINOU v prášku        28
V06EAB02 – POLYMÉRNE DIÉTY S VLÁKNINOU DO 100 kcal/100 ml tekuté         28
V06EAB03 – POLYMÉRNE DIÉTY S VLÁKNINOU DO 150 kcal/100 ml tekuté        29
V06EAB04 – POLYMÉRNE DIÉTY S VLÁKNINOU NAD 200 kcal/100 ml tekuté        29
V06EAC03 – Polymérne diéty so zahusťovadlom do 245 kcal/100 ml (RD=100 kcal/100 ml)        30
V06EAD03 – POLYMÉRNE DIÉTY BEZ TUKOV DO 150 kcal/100 ml        30
V06EC – OLIGOMÉRNE DIÉTY        33
V06ECA01 – OLIGOPEPTIDICKÉ DIÉTY v prášku        33
V06ECA02 – OLIGOPEPTIDICKÉ DIÉTY DO 100 kcal/100 ml Tekutá forma        34
V06ED – ELEMENTÁLNE DIÉTY        34
V06EDA01 – ELEMENTÁLNE DIÉTY v prášku        34
V06EDA02 – ELEMENTÁLNE DIÉTY DO 100 kcal/100 ml Tekutá forma        34
V06EE – HEPATÁLNE DIÉTY        35
V06EEA02 – DIÉTY PRI OCHORENIACH PEČENE DO 130 kcal/100 ml        35
V06EF  – DIABETICKÉ DIÉTY        35
V06EFA01 – DIÉTY PRE DIABETIKOV v prášku        35
V06EFA02 – DIÉTY PRE DIABETIKOV DO 100 kcal/100 ml Tekuté formy        36
V06EG – RENÁLNE DIÉTY        37
V06EGA04 – DIÉTY PRI RENÁLNEJ INSUFICIENCII DO 200 kcal/100 ml        37
V06EH – DIÉTY PRI RESPIRAČNÝCH OCHORENIACH        37
V06EHA03 – DIÉTY PRI COPD A RESPIRAČNEJ INSUFICIENCII ENERGETICKY ZALOŽENÝCH NA BÁZE TUKOV DO 150 kcal/100 ml        37
V06EHB03 – DIÉTY PRI COPD ENERGETICKY ZALOŽENÝCH NA BÁZE CUKROV DO 150 kcal/100 ml        38
V06EI – IMUNOMODULAČNÉ DIÉTY        38
V06EIA03 – IMUNOMODULAČNÉ DIÉTY S OMEGA 3 MK, MUFA, MCT        39
V06EIB – IMUNOMODULAČNÉ DIÉTY S OMEGA 3, MUFA, MCT, S GLUTAMÍNOM A ARGINÍNOM        39
V06EIC01 – IMUNOMODULAČNÉ DIÉTY S OMEGA 3, MUFA, MCT, S VLÁKNINOU A ARGINÍNOM        40
V06EID02 – IMUNOMODULAČNÉ DIÉTY S HMB A VYŠŠÍM OBSAHOM D3        40
V05IE01 – IMUNOMODULAČNÉ DIÉTY S MCT, TGF BETA 2 PRI NEŠPECIFICKÝCH ZÁPALOCH ČRIEV        41
2.    PRÍSTUPOVÉ CESTY (p. Lietava)        41

III. Využitie enterálnej výživy v klinických odboroch         47

1  Úvod        47
1.1  Aktuálny stav výživy         48
1.2  Posúdenie fyzickej kondície        49
2  Ambulantná enterálna výživa v gastroenterológii         49
2.1 Mechanizmus a príčiny vzniku malnutrície        49
2.2  Hodnotenie nutričného stavu a indikácie enterálnej výživy        51
2.3  Prehľad indikácií dietetických potravín v gastroenterológii        54
2.4  Odporúčané dávky        56
3  Ambulantná enterálna výživa v hepatológii        56
3.1  Patofyziologické aspekty malnutrície pri hepatálnych ochoreniach        56
3.2  Hodnotenie nutričného stavu a indikácie enterálnej výživy        57
3.3  Prehľad indikácií dietetických potravín v hepatológii        60
4  Ambulantná enterálna výživa v diabetológii        62
4.1  Príčiny a mechanizmus vzniku malnutrície u diabetikov        63
4.2  Hodnotenie nutričného stavu a indikácie enterálnej výživy        65
4.3  Prehľad indikácií dietetických potravín v diabetológii a odporúčané dávky        66
4.4  Prehľad diét s prepočtom obsahu cukrov na sacharidové jednotky        69
4.5  Odporúčaná dokumentácia         71
5  Ambulantná enterálna výživa v nefrológii        71
5.1  Malnutrícia pri obličkových ochoreniach bez príznakov CHRI        72
5.2 Malnutrícia pri obličkových ochoreniach v preddialyzačnom období CHRI        72
5.3 Hodnotenie nutričného stavu a indikácie enterálnej výživy        73
5.4 Prehľad indikácií dietetických potravín v nefrológii a odporučené dávky        74
5.5 Prehľad diét s vyšším kalorickým indexom        75
5.6 Odporúčaná dokumentácia         78
6 Ambulantná enterálna výživa pacientov v dialyzačnom programe        78
6.1 Malnutrícia u pacientov v chronickom hemodialyzačnom programe         79
6.2 Malnutrícia u pacientov s peritoneálnou dialýzou        79
6.3  Hodnotenie nutričného stavu a indikácie enterálnej výživy        80
6.4 Prehľad indikácií dietetických potravín pri dialyzačnej liečbe        81
6.5 Odporúčaná dokumentácia         83
7 Ambulantná enterálna výživa v onkológii        83
7.1 Patofyziologické aspekty metabolizmu pri onkologických ochoreniach        83
7.2 Príčiny a mechanizmus vzniku malnutrície u onkologických pacientov        84
7.3 Hodnotenie nutričného stavu a indikácie enterálnej výživy        85
7.4 Prehľad indikácií dietetických potravín v liečbe malnutrície u onkologických pacientov        86
7.5 Odporúčané dávky        89
7.6 Odporúčaná dokumentácia        89
8  Ambulantná enterálna výživa pri CHOCHP        89
8.1 Patofyziologické aspekty metabolizmu pri CHOCHP        89
8.2 Príčiny vzniku malnutrície pri CHOCHP        90
8.3  Hodnotenie nutričného stavu a indikácie enterálnej výživy        91
8.4 Prehľad indikácií dietetických potravín v liečbe malnutrície pri CHOCHP        93
8.5 Odporúčané dávky        94
8.6 Odporúčaná dokumentácia         94
9 Ambulantná enterálna výživa pri cystickej fibróze        95
9.1 Patofyziologické aspekty metabolických porúch pri cystickej fibróze        95
9.2 Príčiny vzniku malnutrície        95
9.3 Hodnotenie nutričného stavu a indikácie enterálnej výživy pri cystickej fibróze        96
9.4 Prehľad indikácií dietetických potravín v liečbe malnutrície pri cystickej fibróze        97
9.5 Odporučená dokumentácia        98
10  Ambulantná enterálna výživa v geriatrii        98
10.1 Príčiny vzniku malnutrície        98
10.2 Hodnotenie nutričného stavu a fyzickej výkonnosti        101
10.3 Liečba malnutrície        101
10.4 Indikácie enterálnej výživy        102
10.5 Prehľad indikácií dietetických potravín v liečbe malnutrície geriatrických pacientov         104
10.6 Odporúčané dávky        105
10.7 Odporúčaná dokumentácia        105
11  Ambulantná enterálna výživa vo všeobecnom lekárstve        106
11.1 Príčiny vzniku malnutrície u pacientov v starostlivosti všeobecného lekára        106
11.2 Hodnotenie nutričného stavu a fyzickej výkonnosti        108
11.3 Kompetencie všeobecného lekára pri diagnostike a liečbe malnutrície        108
11.4 Prehľad indikácií dietetických potravín v liečbe malnutrície vo všeobecnom lekárstve        111
11.5 Odporúčané dávky         112
12 Ambulantná enterálna výživa vo vnútornom lekárstve        112
12.1 Príčiny malnutrície u ambulantných pacientov vo vnútornom lekárstve        113
12.2 Hodnotenie nutričného stavu a fyzickej výkonnosti        113
12.3 Indikácie enterálnej výživy        113
12.4 Prehľad indikácií dietetických potravín v liečbe malnutrície        116
12.5 Odporúčané dávky        118
12.6. Odporúčaná dokumentácia         118
13 Ambulantná enterálna výživa v iných odboroch        118
13.1 V odbore infektológia         118
13.2 Hodnotenie nutričného stavu a fyzickej výkonnosti        118
13.3 Odporúčaná dokumentácia         119
14 Ambulantná enterálna výživa v predoperačnej príprave a pooperačnej rekonvalescencii        119
14.1 Patofyziologické aspekty        119
14.2 Predoperačná príprava a pooperačná rekonvalescencia pri stavoch s vysokým rizikom perioperačných komplikácií        119

IV. ENTERÁLNA VÝŽIVA U DETÍ        135

1  Malnutrícia u detí        135
2  Diagnostika malnutrície u detí        135

3  Nutričné požiadavky u detí        136
4  Prehľad diét pre deti        137
V06EB – ŠTANDARDNÉ POLYMÉRNE DIÉTY PRE DETI        137
V06EBA01 – POLYMÉRNE DIÉTY PRE DETI – práškové formy        137
V06EBA02 – POLYMÉRNE DIÉTY PRE DETI DO 100 kcal/100 ml – tekuté formy        137
V06EBA03 – POLYMÉRNE DIÉTY PRE DETI DO 150 kcal/100 ml – tekuté formy        137
V06EBA03 – POLYMÉRNE DIÉTY S VLÁKNINOU PRE DETI DO 150 kcal/100 ml        137
V06EBC02 – POLYMÉRNE DIÉTY PRE DOJČATÁ S PORUCHAMI RASTU DO 100 kcal/100 ml        137
5  Indikácie ambulantnej enterálnej výživy v pediatrii        138

V.  Dokumentácia indikácie enterálnej výživy         139

VI.  Záver         143

VII.  Skratky         145

VIII.  Literatúra         147

IX.  Prílohy         149

Dodatočné parametre

Kategória: KNIHY
Hmotnosť: 1 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: